Schůze výboru 22.4.2013

Zápis ze schůze výboru

(na schůzi byli pozváni i výcvikáři)

Termín: 22.4.2013, zahájení v 19:00, místo konání: restaurace Aquapark

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Bohumil Hrazdíra, Miroslav Nohel

Přítomní výcvikáři: Tereza Blatná, Monika Urbanová

Projednávané body:

  • 1. Plán zkoušek ve II. pololetí
  • 2. Klubová akce „SELE“
  • 3. Aktualizace bodovací tabulky
  • 4. Celodenní brigáda
  • 5. Skupina všestranného výcviku – změna
  • 6. Zveřejnění informací o složených zkouškách členů

ad 1) Plán zkoušek ve II. pololetí 2013

  • 15.9. – zkoušky dle KJ Brno (ZOP, ZPU-1)
  • 13.10. – zkoušky dle MZŘ (BH, FPr1–3, StPr1–3)
  • 27.10. – zkoušky dle NZŘ (ZZO)

ad 2) Klubová akce „SELE“
Termín byl zvolen na sobotu 27.7., bude se opékat masíčko, hodovat,…
Všichni členové a jejich blízcí jsou zvaní na letní setkání a posezení. :-)
Bližší informace upřesní Kamil Svěrák.

ad 3) Aktualizace bodovací tabulky
Vzhledem k novým zkouškám, které jsou v řádech, jsme se rozhodli zaktualizovat bodování. Schválené změny vypracuje v tabulce Veronika Hasová.

ad 4) Celodenní brigáda – úprava cvičiště po zimě
Termín: 12.5. od 10 hodin, vedoucí akce Jarmila Jurová.
Za brigádnické hodiny možnost obdržení bodů do celoroční klubové soutěže!!
Pro zkouškaře výcvik zachován od 10h., pro ostatní výcvik odpadá.

ad 5) Skupina všestranného výcviku se bude scházet od 29.4. po dohodě s některým z výcvikářů každé pondělí od 18h.(skupina je vhodná pro psovody připravující se na zkoušky).

ad 6) Zvěřejnění informací o složených zkouškách našich členů
Návrh podal Bob Hrazdíra, přehled vypracuje Petra Ocetková.
Informace budou vyvěšeny na venkovní náštěnce.

Všechny projednávané body byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

23.4.2013 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
 
Aktualizace: článek: 10.4.08, galerie: 10.4.08, komentář: 6.3.08