Zpráva k organizaci klubu

KK Blansko je příspěvkovou organizací ZO MSKS, řídí se jeho stanovami. Stanovy jsou k nahlédnutí. Klub je řízen sedmičlenným výborem, který je volen na 4 roky. Kompletní volbu výboru jsme měli v roce 2006 až do roku 2009.

Funkce:
předseda – H. Součková
jednatel – K. Svěrák
výcvikář – M. Pelíšková
hospodář – Š. Daňková
revizor – H. Starý

Mimo tyto pro organizaci povinné funkce jsou ve výboru
brigádnický referent – J. Jurová
člen výboru – Mirka Němcová

Další činnosti pro klub:
kronikářky – M. Friedjungová, P. Pokorná
správce www stránek
- M. Pelíšková
- K. Svěrák
Výcvikáři – H. Součková, M. Pelíšková, M. Němcová, P. Holoušová
Připravují se – M. Friedjungová, P. Pokorná

Veškerá práce ve výboru a v ostatních funkcích je ve volném čase a bez jakýchkoli odměn za tuto činnost pro klub, včetně výcvikářů. Výbor se schází několikrát ročně podle toho, co je třeba řešit. ve výboru si určujeme vnitřní podmínky členství, rozvržení výcviku, výcvikové akce, na co se věnují finanční prostředky. Podmínky členství zůstávají stejné, každý při příchodu na cvičiště podmínky dostane a v přihlášce má podepsané, že byl s nimi seznámen. Zmíním jen hlavní věci pro ty, kteří jsou nově přihlášení.


- členské příspěvky – 600,–
300,– členství (z toho – 25,– Kč MSKS)
300,– předplatné brig.hodiny
- 5 povinných brig. hodin
- min. 60% docházka, 1 a půl roku 70%
- platné očkování a odčervení psa – nové je vždy třeba hlásit
- odevzdaná přihláška

Mimo celoroční členství je možno si zaplatit hostování 500,– Kč
- Každý druhý týden na 1 rok, nebo každou neděli na půl roku
- Jednotlivé výcvikové hodiny – 1 hod/50,– Kč

Hlášení našich členů na MěÚ – naše členy nahlašujeme 2× ročně a platí 100,– Kč na rok. Ve městě Blansku existují 2 vyhlášky týkající se chovu a držení psů ve městě. – K nahlédnutí Vlastnictví pozemků, na kterých cvičíme – oplocená část včetně klubovny – náš majetek, za travnatou plochu + svahy Čertovky

  • platíme ročně nájem PF ČR (asi 250,– Kč)

Klubové vozidlo – je k dispozici pro převozy materiálu i osob při klubových akcích, brigádách apod. Pokud by se několik lidí domluvilo třeba na výjezd na stopy nebo obranu, závod apod. je možno zdarma použít jen je třeba zkušenějšího řidiče. O technický stav vozidla se výborně stará Jarda Skoupý – děkujeme. V majetku klubu je také sekačka na trávu. Odměňování 10-ti nejaktivnějších členů klubu Ve výboru jsme dali dohromady unikátní bodovací systém, ve kterém jsme všechny vaše nahlášené a naším klubem organizované akce se psem obodovali, přičemž nejvíce bodů lze získat za dobré plnění základních podmínek členství, účast na výcvikových akcích (závody, zkoušky), ale veškerá další činnost, kterou provozujete se psem má nějaké body (výstavy, výstavy voříšků). Tak, aby šanci se umístit měl každý bez rozdílu a aby se složení prvních 10-ti obměňovalo. V současné době odměňujeme 3 rok a zatím se to střídá pěkně. Je to pro Všechny výborná motivace a podpora v činnosti v klubu.

Pro rok 2006 medaile získávají:
1. Monika Pelíšková
2. Jarmila Jurová
3. Monika Urbanová
4. Josef Stejskal
5. Mirka Němcová
6. Hana Součková
7. Vlastislav Čada
8. Kamil Svěrák
9. Pavlína Pokorná
10. Ivana Hegerová

Vedle výcvikových akcí, o kterých uslyšíte v další zprávě, jsme pro zájemce v srpnu uspořádali opékání selete, kde jste se mohli bez psů uvolnit, popovídat si. Pokud bude zájem můžeme v tomto roce akci opakovat. Nebo pokud přijdete s něčím dalším, co by jsme mohli uspořádat pro naše členy.

Veškeré informace o klubu o proběhlých akcích, plánovaných akcích najdete aktuální na internetových stránkách klubu http://www.cvi­cak.net. Děkuji Monice Pelíškové za vedení stránek, Kamilovi Svěrákovi za jejich technickou podporu.

18.2.2007 v rubrice: nezobrazuj_v_menu Autor: Monika
 
Aktualizace: článek: 10.4.08, galerie: 10.4.08, komentář: 6.3.08