Zpráva o hospodaření klubu

KK Blansko je nezizkovou organizací, která nemá žádné příjmy z podnikatelské činnosti. Až do letošního roku jsme edli daňovou evidenci. Od roku 2008 v souvislosti se vstupem ČR do EU budeme muset vést podvojné účetnictví.Před­běžně jsme se na tomto domluvili s naší členkou Hanou Zouharovou. Podrobnější podmínky probere výbor KK na své schůzce. Hance za ochotu děkujeme.

Finance klubu:
- Menší hotovost pro běžné výdaje je u předsedkyně klubu
- Zbytek je na termínovaném vkladu u ČSOB

Hlavní příjmy v roce 2006
- členské příspěvky (cca 28 tis)
- startovné na zkouškách a závodě ( cca 6 tis)
- sponzorské dary (cca 3 tis)

Hlavní výdaje
- posudné a cestovné rozhodčím
- povinné ručení klub.vozidla
- pohonné hmoty ( auto + sekačka)
- občerstvení na zkoušky a závod
- materiál na opravy a údržbu cvičiště

Celkové příjmy roku 2006….….….….…­.….…... 39 335 kč
Celkové výdaje 2006….….….….…­.….….….….… 32 469 kč
Zůstatek hotovosti + termínovaný vklad cca 47 470 kč

18.2.2007 v rubrice: nezobrazuj_v_menu Autor: Monika
 
Aktualizace: článek: 10.4.08, galerie: 10.4.08, komentář: 6.3.08