Zpráva o výcvikové činnosti roku 2006

Hlavní činností našeho kynologického klubu je předávání zkušeností z oblasti výchovy a výcviku psa našim členům a jiným zájemcům. Příprava na zkoušky z výkonu, závody, pořádání výcvikových akcí pro naše členy a členy z jiných KK. Osvětová činnost pro veřejnost – ukázky výcviku, besedy s dětmi atd. Okrajově chovatelství.
Výcvikáři jsou dlouholetí zkušení členové klubu -

 • H. Součková
 • M. Pelíšková
 • M. Němcová
 • P. Holoušová

  O přípravu na výcvikáře projevily zájem M. Friedjungová a P. Pokorná, kteří budou vysláni na školení výcvikářů a postupně připravovány.
  Rozvržení výcviku:
  V roce 2006 jsme otevřeli stálou výcvikovou skupinu štěňata a začátečníci – 10,00 h, + skupina ovladatelnosti pro dospělé psy a pokročilejší. Ideální by bylo zavedení 3. skupiny pro pokročilé se zkouškami, kteří mají zájem se věnovat dalšímu výcviku a všestranným zkouškám. Náplň obou skupin je zaměřená na základní výchovu a výcvik psa, řešení problémových situací a výběr základních nejdůležitějších cviků je veden tak, aby byla kdykoliv možná navazující příprava na zkoušky. Ve skupině štěňat je výcvik prokládán volným pohybem psů ve skupině, kde je nutné se zaměřovat na utváření povahy mladého jedince.
  Pro zájemce, kteří chtějí svému psu věnovat větší množství času a mají plemeno a jedince vhodného pro všestranný výcvik nabízíme individuální nácvik pachových prácí a obrany. V těchto dvou disciplínách je třeba se psu věnovat intenzivněji než při výcviku základní poslušnosti, jsou zapotřebí další vybavení a výstroj psa, pomocníci, figurant, vhodné prostředí atd.
  Účastníci základního výcviku mají možnost se připravovat na zkoušky z výkonu základního typu, kde jsou pouze prvky poslušnosti. Kdo trénuje stopu, má možnost se zúčastnit zkoušek, které obsahují prvky poslušnosti + stopu nebo pouze speciální zkoušky stopařské – v různém stupni obtížnosti.
  Při Nácviku obrany už je možno skládat další desítky zkoušek na které ale padne pravidelná příprava řádově v měsících až letech. Zkoušky objednává náš klub u MSKS vždy na každé pololetí zvlášť, podle toho jaká je připravenost a zájem našich členů a členů s okolních KK. Popř. naši členové mohou skládat zkoušky vypsané jinými KK. Pořádáme zkoušky podle národního, německého, mezinárodního zkušebního řádu a zkoušky dle ZŘ KJ-ČR Brno. Zkušební řády vždy mají nějakou základní (jednoduchou) zkoušku, která je vhodná pro jedince jakéhokoli plemene a zkoušky dalších stupňů, které se liší obsahem cviků a obtížnosti. Svaz na objednané zkoušky deleguje rozhodčího, u každého typu zkoušek je nutný minimální počet účastníků (5–6). Platí se startovné, posudné a cestovné, stravné rozhodčímu. Jednotlivé zkušební řády jsou u nás k zakoupení, popř. je najdete na internetových stránkách MSKS.
  Před zkouškami obvykle s předstihem probíhá klubové přezkoušení, kde si může každý sám na place prověřit jak mu pes „šlape“.
  V roce 2006 proběhly zkoušky ovladatelnosti
  dne 16.9.2006 dle ZŘ KJ-ČR – vedoucí akce H. Součková, rozhodčí KJ-ČR Marcela Nalezená.
  Účastníci: 8 
  ZOP

 • Jaroslav Bezděk (Sára)
 • Jaromír Skoupý (Dagoš)
 • Jan Sedlák (Atos)
 • Jan Starý (Charlie)
 • + 3 účastníci z jiných KKZPU1
 • Monika Urbanová (Lucky)

  Kromě jednoho páru všichni úspěšně složili- gratulujeme. Neúspěšným přejeme pevnou vůli při dalším tréninku a nezapomeňte, že i sebelíp připravený pes i psovod může na zkouškách selhat.
  Pasování na psovoda. Pasování probíhá každoročně na výroční schůzi, pokud jsou psovodi, kteří složí svou první zkoušku.
  Letos jsou to
  -Jaromír Skoupý
  -Jan Starý
  -Jan Sedlák
  -Vladislav Čada

  Klubový závod v poslušnosti I. ročník – 23. 4. 2006
  chtěli jsme zapojit naše členy i členy jiných KK, kteří chtějí závodit jen v poslušnosti jednoduché i opravdu náročné. Sestavy cviků a jednotlivé kategorie jsme postavili ve výboru. Závod byl MSKS schválen a byl delegován svazový rozhodčí Milan Oliva. Účast z řad našich členů a z KK z celého kraje byla velmi vysoká. Přihlášených bylo 37 účastníků, v den závodu jich nastoupilo 34, což je na hranici toho, aby v jednom dnu rozhodčí byl schopen posoudit tolik psů. Startovalo se v 7,30 a posuzování poslední dvojice bylo ukončeno po 15 hodině. Po celou dobu závodu nám přálo počasí a panovala výborná atmosféra. Také organizace závodu neměla chybičku, občerstvení, nádherné ceny pro všechny účastníky (FA Zvěrokruh, Gelacan, P. Souček, Kola Novák….., sponzorský fin. dar od pí Marcely Pernicové 3000,– bývalá členka klubu). První při v každé kategorii obdrželi poháry i medaile. Vedoucí akce Hana Součková. Děkuji tím, co se starali o občerstvení Ivana Hegerová s dcerou. Další pomocníci. Vše bylo na nástěnce a je dopodrobna na našich int. stránkách. Děkuji Kamilovi, Monice za tvorbu a tisk diplomů, propozic a veškerých potřebných dokumentů.

  **Kategorie A – štěňata do 1 roku, bez zkoušky **
  neměli jsme zastoupené členy našeho KK, nastoupilo 8 závodníků

  Kategorie B – začátečníci
  max. složená zkouška ZOP, ZZO, nastoupilo 14 závodníků.
  umístění závodníků z našeho KK:

 • 1. Pavlína Pokorná – bígl Sunny
 • 2. Petra Holoušová – beauceron Markus z Koláčkova Ranče
 • 6. Magda Friedjungová – NO Laja z Klemova dvora
 • 8. Vladimír Čada – BOT Ciline od Dlouhé stezky
 • 10. Jaromír Skoupý – NO Dagoš
 • 12. Kateřina Zemánková – zlatý retrívr Sunny
 • 13. Jaromír Bezděk – zlatý retrívr Sára
 • 14. Šárka Daňková – boxer Elke z Němčanky

  Kategorie C – pokročilí – bez omezení,
  nastoupilo 14 závodníků
  umístění závodníků z našeho KK:

 • 1. Miroslava Němcová – kříženec Dux
 • 6. Miroslava Němcová – malý knírač Peppino Drofa (Gero)
 • 13. Kamil Svěrák – RTW Lara

  Tímto chceme poděkovat všem účastníkům závodu za reprezentaci klubu. Všem, kteří se neumístili podle svých představ přejeme hodně štěstí v dalším ročníku. Pro většiu z Vás to byla první zkušenost před rozhodčím, před Vaší první zkouškou ve velké konkurenci. Mimo umístění v kategoriích jsme vyhlašovali také Nejmladšího účastníka, nejmladšího psa a Nejsympatičtější pár, který volili všichni přítomní během závodu. Shodou okolností si ceny ze všech těchto kategorií odnesla Romana Hofmanová (8 let) + malý knrač Sára (8 měs) z KK Boskovice.

  Závody a zkoušky našich členů mimo náš KK

  SPORTOVNÍ KYNOLOGIE

  17.6. 2006 Královopolský závod – Brno
  Kat. ZOP

 • 2.místo – Monika Urbanová + šeltie Lucky
 • 10.místo – Pavlína Pokorná + bígl Sunny
  Kat. ZPU1
 • 3.místo – Miroslava Němcová + kříženec Dux
 • 8.místo – Miroslava Němcová + malý knírač P+S Peppino Drofa (Gero)

  11.11.2006 Čertův kámen – Žďár nad Sázavou
  Kat. ZZO

 • Mirka Němcová + Dux (kříženec) – 2.místo
 • Mirka Němcová + Gero (malý knírač) – 5.místo
 • Monika Urbanová + Lucky (šeltie) – 6.místo + NEJMLADŠÍ ÚČASTNÍK ZÁVODU

  TANEC SE PSEM

  30.7.2006 Závod v Tanci se psesm – Zbraslav
  Monika Urbanová – 1. místo / ze 3

  COURSINGOVÉ ZÁVODY

  23. 9. 2006 – Rychety Praha – Mistrovství České republiky
  Josef Stejskal + Vet (dalmatin)– 1. místo – Mistr ČR
  Jarmila Jurová + Mayta (peruánský naháč)– Diskvalifikován

  23. 9. 2006 – Radslavice – Mistrovství Moravy a Slezska
  Josef Stejskal + Vet (dalmatin)– 1. místo – Mistr Moravy a Slezska
  Monika Pelíšková + Riči (dalmatin)– 2. místo – Vícemistr Moravy a Slezska
  Jarmila Jurová + Mayta (peruánský naháč)– Diskvalifikován

  17. 9. 2006 – Hluboká nad Vltavou – Mistrovství Čech
  Josef Stejskal + Vet (dalmatin)– 1. místo – Mistr Čech
  Jarmila Jurová + Mayta (peruánský naháč)– odstoupil pro zranění

  27. 8. 2006 – Litomyšl – O pohár města Litomyšl
  Josef Stejskal + Vet (dalmatin)– 1. místo

  15. 7. 2006 – Radslavice u Přerova – O pohár starosty Otrokovic
  Monika Pelíšková + Riči (dalmatin)– 1. místo
  Jarmila Jurová + Mayta (peruánský naháč)– 1. místo

  **21. 6. 2006 %

 • 13.2.2007 v rubrice: nezobrazuj_v_menu Autor: Monika
   
  Aktualizace: článek: 10.4.08, galerie: 10.4.08, komentář: 6.3.08