Schůze výboru 12.11.2014

Zápis ze schůze výboru

Termín: 12.11.2014, zahájení v 18:00, místo konání: restaurace Aquapark

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel
Omluveni: Bohumil Hrazdíra
Host: Petr Blažek

Projednávané body:

 • 1. Zkoušky na I. pololetí 2015
 • 2. Výroční členská schůze
 • 3. Změny v pronájmu pozemků klubu
 • 4. Nácvik stopování
 • 5. Brigády pro výcvikáře
 • 6. Mikulášský den
 • 7. Výměna hlavního zámku
 • 8. Odměny pro nejlepší členy
 • 9. Zakoupení malých maket
 • 10. Dogtrekkingová akce

ad 1) Zkoušky na I. pololetí 2015

 • 10.5. – zkoušky dle NZŘ (ZZO, ZMMP, ZPS1)
 • 24.5. – zkoušky dle KJ Brno (ZOP, ZPU-1)
 • 7.6. – zkoušky dle MZŘ (BH, IPO, UPr, FPr, StPr)
 • 5.7. – zkoušky dle MZŘ (BH, IPO, UPr, FPr, StPr)

ad 2) Výroční členská schůze

Výbor stanovil datum členské schůze na sobotu 24.1.2015. Na této schůzi se budou vyhlašovat nejlepší členové za rok 2014, kteří budou odměněni. Další bližší informace obdržíte v pozvánce, kterou všem členům před výroční schůzi zašle Kamil Svěrák.

ad 3) Změny v pronájmu pozemků klubu
Kamil informoval, že klubu bude pozemkovým úřadem Blansko navýšen nájem za pozemky. Výbor se usnesl, že části pozemků označené v mapě jako 1496, 1498, 1499 nejsou využívány, a proto bude jejich pronájem zrušen. Vyřizování s úřady je v kompetenci Kamila Svěráka.

ad 4) Nácvik stopování
Výbor klubu odsouhlasil hodiny nácviku stopování jako oficiální. Budou probíhat na základě dohody, vhodnosti terénů, počasí, a tak dále. Pověřenými výcvikářkami jsou Veronika Hasová a Hana Popelková. Pro členy kynologického klubu Blansko budou hodiny probíhat zdarma. Pro nečleny v ceně hostování. Informace o konání nácviku stopování budou zapisovány v rozpise na hlavní stránce webu klubu.

ad 5) Brigády pro výcvikáře
Výbor klubu schválil pro výcvikáře dalších 7 brigádnických hodin: za vedení výcviku a vedoucí zkoušek. To znamená, že za rok by měli odpracovat 5 povinných + 7 výcvikových a 6 nepovinných hodin, to je 18 hodin celkem. Za splnění podmínek budou mít snížené členské poplatky.

ad 6) Mikulášský den
Dne 7.12.2014 se bude pro naše členy klubu konat na cvičišti Mikulášský den s tombolou, grogem, svařákem a mikulášskou nadílkou. Standardní výcvik proběhne a možná přijde i čert s andělem. Start akce v 9:00, garanti akce: Petr Blažek a Miroslav Nohel. Komu chybí brigádnické hodiny hlaste se jako pomocník na e-mail: petr.blazek@gmail.com

ad 7) Výměna hlavního zámku
V nejbližší době proběhne výměna hlavního zámku na cvičáku, nové klíče od branky budou vydávány proti podpisu u jednatelky klubu Veroniky Hasové, která bude rozhodovat o jejich přidělení.

ad 8) Odměny pro nejlepší členy
Zajištění cen na výroční členskou schůzi pro nejlepší členy klubu dle \bodovací tabulky\ budou zajišťovat Petra Ocetková a Hana Popelková. Prosíme všechny naše členy, veškeré podklady z akcí i ty mimo náš cvičák (zkoušky, závody, výstavy,…) zasílejte do 31.12.2014 Petře Ocetkové na e-mail: soloriens@seznam.cz

ad 9) Zakoupení malých maket
Výbor klubu schválil zakoupení čtyř kusů malých obíhacích maket jako novou výcvikovou pomůcku na cvičiště. Nákup zajistí Kamil Svěrák.

ad 10) Dogtrekkingová akce
Petr Blažek přednesl výboru průběžné informace týkající se dogtreku konajícího se od 28.5.-31.5.2015, název akce: Za pokladem Voka IV. z Holštejna. Na základě informací výbor klubu dospěl k závěru, že navrhovateli vyhoví a bude akci podporovat. Zodpovědný zástupce a hlavní organizátor akce bude Petr Blažek. Veškeré další informace k aci bude projednávat s předsedou klubu Kamilem Svěrákem. Na výroční členské schůzi budou předneseny další bližší informace k akci.

Projednávané body 1–10 byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

14.11.2014 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020