Schůze výboru 29.10.2015

Zápis ze schůze výboru

Termín: 29.10.2015, zahájení v 19:15, místo konání: restaurace Aquapark

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel
Omluveni: Bohumil Hrazdíra
Host: Petr Blažek

Projednávané body:

 • 1. Dogtrekkingová akce
 • 2. Rekonstrukce kotců
 • 3. Rekonstrukce klubovny
 • 4. Výroční členská schůze
 • 5. Zkoušky I. pololetí 2016
 • 6. Vítání Vánoc – klubová akce
 • 7. Aktualizace bodovací tabulky
 • 8. Aktualizace webových informací

ad 1) Dogtrekkingová akce
Petr Blažek požádal výbor klubu o opětovné zaštítění dogtrekkingové akce za pokladem Voka IV. z Holštejna, která se pravděpodobně uskuteční v termínu 26.-29.5.2016. Brigády pro členy klubu, kteří by se chtěli podílet na této akci, budou platné stejně jako na letošní akci.

ad 2) Rekonstrukce kotců
Jarmila Jurová přednesla, že rekonstrukci kotců si vzal na starost Radek Valášek. Práce budou započaty na jaře roku 2016. Jelikož je potřeba zapojit i další členy klubu, budou v příštím roce vyhlášeny příslušné brigády pro tuto akci. Je to v zájmu všech členů, nynější stav kotců je havarijní.

ad 3) Rekonstrukce klubovny
Výbor se dohodl na rekonstrukci klubovny, která má již velmi zastaralé vybavení. Práce budou započaty v roce 2016.

ad 4) Výroční členská schůze
Termín výroční členské schůze byl stanoven na 23.1.2016, místo bude členům upřesněno v pozvánce zaslané e-mailem předem, případně poštou. Také budou informace včas uvedeny v aktualitách webu, zajistí Kamil Svěrák.

ad 5) Zkoušky I. pololetí 2016

 • 24.4. – zkoušky dle NZŘ + MZŘ
 • 15.5. – zkoušky dle KJ Brno
 • 12.6. – zkoušky dle NZŘ + MZŘ

ad 6) Vítání Vánoc – klubová akce
\„Vítání Vánoc\“ se bude konat 13.12.2015, kdy při této příležitosti proběhne hromadné focení členů našeho klubu k 60. výročí od založení klubu, účast povinná!!! Bližší informace budou včas v aktualitách na hlavní stránce webu.

Projednávané body 1–6 byly jednohlasně výborem schváleny.

ad 7) Aktualizace bodovací tabulky

a) vzhledem k novým zkouškám, které vešly v platnost v létě letošního roku, bylo nutné provést aktualizaci \bodovací tabulky\ a nové zkoušky do systému zařadit. Jde především o zkoušky ZZO 1–3. Dále vzhledem k věku starších psů, kteří jsou stále aktivní, bylo navrženo přidání třetí kategorie, do níž by patřili psi od 8 let, tedy veteráni.

Pro: Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel
Zdržel se: Kamil Svěrák
- návrh přijat

b) Petra Ocetková podala informaci pro členy klubu, kteří chtějí být do celoroční bodovací soutěže zařazeni, aby zaslali všechny informace (tedy veškerou aktivní účast na výstavách, zkouškách, závodech, a dalších akcích hodnocených dle bodovací tabulky), nejpozději do 31.12.2015 na e-mail soloriens@seznam.cz
Výsledky celoroční soutěže budou vyhlášený na výroční členské schůzi.

část b) jednohlasně výborem schválena

c) Kamil Svěrák navrhl, že věcné ceny získají při vyhlášení na členské schůzi pouze členové, kteří se výroční schůze zúčastní.

Pro: Kamil Svěrák, Miroslav Nohel
Proti: Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková
- návrh nepřijat

ad 8) Aktualizace webových informací
Aktualizaci článků, informací, vizitek členů provede v brzké době Veronika Hasová.

Bod 8) jednohlasně výborem schválen

Zapsala: Veronika Hasová

5.11.2015 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020