Schůze výboru 3.8.2019

Zápis ze schůze výboru

Termín: 3. 8. 2019, zahájení v 17:00, místo konání: KK Blansko

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová,
Hana Popelková, Petra Ocetková, Monika Urbanová

Omluveni: Miroslav Nohel

Projednávané body:

  • 1. Zkoušky II. pololetí
  • 2. Členské příspěvky
  • 3. Zahájení výstavní skupiny
  • 4. Koupě pozemku – informace
  • 5. Kurz štěňat

ad 1) Zkoušky II. pololetí

  • 15. 9. 2019 NZŘ + MZŘ, roz. p. Hammer, zkoušky proběhnou v KK Ráječko
  • 5. 10. 2019 KJ Brno – roz. p. Nalezená
  • 19. 10. 2019 NZŘ + MZŘ – roz. p. Bořuta

ad 2) Členské příspěvky

Výbor schválil snížení členského příspěvku pro zájemce, kteří se budou chtít stát členy našeho klubu od 1. září daného roku. Bližší informace najdete v rubrice \Členské příspěvky\

ad 3) Zahájení výstavní skupiny

Výbor plánuje od roku 2020 zřídit pravidelnou skupinu nácviku vystavování, která by probíhala přibližně každých 14 dní. Tuto skupinu by mohli navštěvovat všichni, kteří mají v plánu aktivně se účastnit psích výstav. Docházku by plnili i návštěvou pouze této skupiny. Ke konci roku budeme ověřovat skutečný zájem o tuto skupinu z řad členů, aby se tréninková hodina mohla stát oficiální – pravidelnou, (ne jen příležitostná dle dohody, jak je to dosud).

ad 4) Koupě pozemku – informace

Pan Huňka, který byl zplnomocněn a pověřen k jednání s úřady, předal výboru všechny důležité informace k možnosti odkoupení pozemku před oplocenou částí našeho cvičiště. Vzhledem k tomu, že koupě není příliš snadná a je potřeba dostatek finančních prostředků, zůstává vše i nadále v jednání.

ad 5) Kurz štěňat

Na podzim budeme otevírat poslední letošní kurz štěňat, který započne 3. 9. 2019 od 17 hodin a bude probíhat pod vedením Denisy Smiškové. Další kurz bude otevřen až na jaře příštího roku. Bližší informace budou včas zveřejněny.

Všechny body byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

9.8.2019 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020