images2019-11-26

Zápis ze schůze výboru KK Blansko ZO MSKS č.10106

Datum konání: 26. 11. 2019 od 19:00

Místo konání: restaurace Sýpka

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Monika Urbanová, Miroslav Nohel

Host: Denisa Smišková

 

Projednávané body:

1. Zkoušky I. pololetí 2020

2. Výroční členská schůze

3. Zkoušky a závody mimo KK Blansko

4. Obedience – návrh

5. Pozemek ad

 

 

1) Zkoušky I. pololetí 2020 25. 4. 2020 NZŘ + MZŘ 17. 5. 2020 KJ Brno 7. 6. 2019 NZŘ + MZŘ ad

2) Výroční členská schůze Výroční schůze se bude konat 8. 2. 2020, místo konání bude upřesněno na pozvánce, kterou členové obdrží od předsedy Kamila Svěráka. Upozorňujeme, že je nutné mít zaplacené členské poplatky na příští rok nejpozději do konce ledna 2020! Bližší informace, jakou částku a na jaký účet zaplatit, najdete zde: Členské příspěvky V případě platby hotově se domluvte osobně s panem Svěrákem na tel.: 602 545 566. ad

3) Zkoušky a závody mimo KK Blansko Prosíme všechny členy, aby posílali Petře Ocetkové informace o zkouškách a závodech, které úspěšně absolvovali mimo KK Blansko, nejpozději do 31. 12. 2019 na e-mail soloriens@sez­nam.cz. Informace budou sloužit jako podklady pro zprávu o výcviku za uplynulý rok. ad

4) Obedience – návrh Denisa Smišková přednesla návrh na placené kurzy obedience. Téma zatím zůstává otevřené. ad

5) Pozemek Tento bod, projednávaný na schůzi výboru 3. 8. 2019, zůstává stále v řešení. Všechny body byly jednohlasně schváleny. Zapsala: Veronika Hasová