imagesČlenské příspěvky2021-10-01Roční členství od roku 2022 :

- poplatek 800 Kč/rok
- v tom je poplatek 260 Kč – platba za člena MSKS
- 3 nepovinné brigádnických hodiny po 100 Kč, tj.  300 Kč
- 5 povinných po 200 Kč, tj. za 1000 Kč

V případě, že se členy stanete až od září:

- poplatek 550 Kč
- z toho 260 Kč – platba za člena MSKS
- 290 Kč – členství
- 100 Kč – předplacená 1 nepovinná hodina za 100 Kč
- 0 povinných hodin

 

Roční členství do roku 2022 :

- poplatek 800 Kč/rok
- 160 Kč – platba za člena MSKS
- 6 nepovinných brigádnických hodin po 50 Kč, tj.  300 Kč
- 5 povinných, a sice každá po 100 Kč, tj. 500 Kč

V případě, že se členy stanete až od září:

- poplatek 550 Kč
- z toho 160 Kč – platba za člena MSKS
- 290 Kč – členství
- 100 Kč – předplacené 2 nepovinné hodiny po 50 Kč
- 0 povinných hodin

zapsal: Kamil