imagesŘád cvičiště2023-03-04 • Vstup na cvičiště je povolen pouze členům klubu a jimi přivedeným hostům. Děti a mládež
  do 18 let musí mít s sebou vždy zodpovědnou osobu. Výjimku tvoří nezletilí psovodi, kteří jsou členy KK Blansko.

 

 • Každý člen klubu musí respektovat řád cvičiště a dále stanovy a směrnice KK Blansko.

 

 • Výcviková pauza je stanovena pro měsíce prosinec, leden a srpen.

 

 • Výcvik probíhá za každého počasí, pokud není předem odvolán.

 

 • Člen je povinen respektovat ostatní členy v průběhu výcvikových lekcí a dbát pokynů trenérů.

 

 • Členové klubu mohou využít pravidelných výcvikových lekcí ve skupině základní ovladatelnosti, skupině tance se psem a jednou měsíčně na socializační vycházce. Dle zájmu členů klubu jsou nepravidelně během roku pořádány lekce přípravy na výstavy a bonitace.

 

 • Na výcvikové lekce se člen může přihlašovat elektronicky přes svůj účet KK Blansko. Odhlásit se bez udání důvodu je možné 2 hodiny před začátkem výcvikové hodiny.

 

 • Osoby, které se výcviku nezúčastňují, se musí zdržovat na místech, kde nenarušují výcvik.

 

 • Na každou výcvikovou hodinu má mít člen náležitou výstroj pro psa, což je vodítko, obojek, aport, eventuálně dobře sedící náhubek, hračka atd. 

 

 • Připomínky k dění na cvičišti můžete člen vznést na schůzi klubu nebo po ukončení výcviku.

 

 • V klubovně a oploceném areálu cvičiště po sobě každý sám uklízí (odpadky, nádobí, překážky…). Po ukončení výcviku musí být prostor cvičiště uklizen, klubovna a branka zamčeny. Výcvikové pomůcky musí být uloženy zpět na své místo.

 

 • V klubovně a areálu cvičiště je v průběhu výcviku zakázáno kouření, pití alkoholických nápojů nebo užívání omamných látek.

 

 • Na cvičišti nesmí psi volně pobíhat bez dozoru psovoda. K umístění psů slouží odkládací kotce.

 

 • Všichni psi musí být očkovaní proti vzteklině a tzv. psím nemocem. Psi musí být pravidelně ošetřeni proti vnějším i vnitřním parazitům a také musí být v celkovém dobrém zdravotním stavu.

 

 • Háravé feny jsou ze skupiny přípravy na výstavy a bonitace a socializačních vycházek vyloučeny. V tanci se psem a základní ovladatelnosti mají povolen vstup na cvičiště jen po domluvě s trenérem výcviku.

 

 • Každý psovod je povinen uklízet po svém psovi v prostoru cvičiště.

 

 • Za škody způsobené svým psem vždy plně odpovídá psovod. V případě nezletilého psovoda je za škody zodpovědný jeho zákonný zástupce.
zapsal: Jarka