images


Zkušební Řády

MEZINÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD IGP (platný od 1. 1. 2019)


Zkoušky dle MZŘ:
BH – VT – zkouška doprovodného psa (B, D)
AD – vytrvalostní zkouška (D)
IBGH 1 – 3 – zkouška poslušnosti (B)
FPr 1 – 3 – zkouška stopařská (A – IGP)
StPr 1 – 3 – zkouška vyhledávání předmětů
IFH – V – zkouška stopařská (A)
IFH 1–2 – zkouška stopařská (A)
IGP – FH – zkouška stopařská (A)
UPr 1 – 3 – zkouška poslušnosti (B – IGP)
SPr 1 – 3 – zkouška obranářská (C – IGP)
GPr 1 – 3 – zkouška pracovní upotřebitelnosti (B, C – IGP)
IGP – ZTP – zkouška chovné způsobilosti (A, B, C)
IGP – V – předzkouška IGP (A, B, C)
IGP 1 – 3 – zkouška pro pracovní psy (A, B, C)


NÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD


Zkoušky dle NZŘ:
ZZO – zkouška základní ovladatelnosti (B, D)
ZZO 1 – 3 – zkouška poslušnosti (B – ZVV)
ZM – zkouška základního minima (A, B, C)
ZVV 1 – 3 – zkouška všestranného výcviku (A, B, C)
ZPS 1 – 2 – zkouška psa stopaře (A, B)
ZPO 1 – 2 – zkouška psa obranáře (B, C)
ZMMP – zkouška základního minima malých plemen (A, B, D)
ZMP 1 – 3 – zkouška malých plemen (A, B, D)
ZMPO – zkouška malých plemen psa obranáře (B, D)


KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČESKÉ REPUBLIKY


Zkoušky dle KJ ČR Brno:
ZOP – zkouška ovladatelnosti psa (B, D)
ZPU 1 – zkouška pracovní upotřebitelnosti (B, D)
ZPU 2 – zkouška pracovní upotřebitelnosti (A, B, C)
ZPU – S – zkouška pracovní upotřebitelnosti – speciál (A, B, D)

Vysvětlivky – oddíl: A – stopa, B – poslušnost, C – obrana, D – speciální cviky


ZÁVODNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOGDANCING V ČESKÉ REPUBLICE


Postupové zkoušky z DD
Divize MD – Musical Dressage: MD1, MD2, MD3
Divize HtM – Heelwork to Music: HtM1, HtM2, HtM3
Divize F – Freestyle: F1, F2, F3
Divize DwD – Dances with Dogs: DwD1, DwD2, DwD3
Platný online závodní a zkušební řád DD v ČR - odkaz