images2022-11-22

Schůze výboru 22. 11. 2022

Zápis ze schůze výboru KK Blansko ZO MSKS č.10106 ze dne 22. 11. 2022

Datum konání: 22. 11. 2022 od 17:00
Místo konání: restaurace Stará Pravda Blansko
Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Monika Urbanová, Miroslav Nohel
Host: Pavel Huňka

Projednávané body:

  1. Zkoušky na 1. pololetí 2023
  2. Termín výroční schůze
  3. Členské příspěvky na rok 2023
  4. Opravy cvičiště

ad 1) Zkoušky na 1. pololetí 2023

Na 1. pololetí 2023 výbor plánuje tyto zkoušky v následujících termínech:

            NZŘ + MZŘ                21. 5. 2023
            NZŘ + MZŘ                17. 6. 2023

ad 2) Termín výroční schůze

Výbor klubu rozhodl o termínu výroční (volební) schůze. Schůze se uskuteční v sobotu 4. února 2023. Místo konání bude upřesněno.

ad 3) Členské příspěvky na rok 2023

Členství na rok 2023 musí být zaplaceno do konce kalendářního roku, tj. do konce prosince 2022. Bližší informace (částka, číslo účtu) budou členům zaslány mailem.

ad 4) Opravy cvičiště

Výbor klubu projednal plány na opravu cvičiště.

 

Všechny body byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Petra Ocetková