imagesPodmínky Členství
2019-08-04ZÁKLADNÍ INFORMACE A PODMÍNKY PRO ČLENSTVÍ V KYNOLOGICKÉM KLUBU BLANSKO

Přihláška do KK Blansko + Souhlas se zpracováním osobních údajů MSKS přihlášku psovodapsa
- Sleva z poplatku ze psa při členství v klubu, pro okres Blansko: (bude doplněno)

Kynologický klub Blansko je příspěvkovou organizací, základní organizací Moravskoslezského kynologického svazu č. 10106, IČO 65339576. Klub je řízen sedmičlenným výborem, voleným na výroční členské schůzi na období 4 let. Řídí se stanovami MSKS.

Členové klubu mohou využít výcvikových lekcí ve skupině štěňat, základní ovladatelnosti, všestranného výcviku (stopa a obrana) a skupině tance se psem (od 02/2008)

Výcvik probíhá za každého počasí, pokud není předem odvolán.

Výcviková pauza je od 4. 12. 2017 stanovena pro PROSINEC, LEDEN A SRPEN.

Při prvním příchodu se psem na cvičiště je zapotřebí vedoucímu výcviku předložit očkovací průkaz psa s platným očkováním proti nemocem a vzteklině a zápisem o odčervení psa. Očkování i odčervení musí být každoročně opakováno a nahlášeno výcvikáři. Pes musí být celkově v dobrém zdravotním stavu.

Za jednorázovou účast na výcviku bez zájmu o členství v klubu je stanoven poplatek 100,– Kč. Členové jiných klubů mohou uhradit poplatek za hostování 1000,– Kč na rok a docházet na cvičiště max. 2× do měsíce. Pro ostatní zájemce o pravidelný výcvik a členství v klubu jse umožněna 1 nezávazná návštěva. Každý psovod je plně zodpovědný za svého psa. Háravé feny mají povolen vstup na cvičiště jen po domluvě s výcvikářem.

 • obojek (aby psovi seděl správně a plnil účel)
 • vodítko krátké (ne kovové, navíjecí či s přeskami)
 • vodítko dlouhé min. 4 m
 • dobře sedící náhubek
 • předmět na aport
 • hračky (např. míček na šnůrce, uzel na přetahování apod.)
 • pamlsky (např. kousíčky tvrdého sýru, salámu, párku apod.)
 • ostatní dle pokynů výcvikáře.

 • věk psovoda min. 12 let, plemeno a velikost psa odpovídají fyzickým předpokladům psovoda
 • zaplacené členské příspěvky na kalendářní rok, odevzdaná vyplněná přihláška
 • pravidelná docházka na cvičiště
 • od 3 let členství v klubu není docházka povinná
 • odpracovaných 5 povinných brigádnických hodin na rok

 • respektování „Řádu cvičiště“, průběhu výcvikových lekcí a pokynů výcvikáře
 • dodržování zásad výchovy a výcviku psa i mimo cvičiště

Člen klubu může být rozhodnutím výboru klubu vyloučen bez nároku na vrácení členského příspěvku z následujících důvodů:

 • opakované porušování základních podmínek členství v klubu
 • opakované narušování výcvikových lekcí a chodu cvičiště způsobené nedbalostí, nepozorností nebo nezájmem psovoda, nesportovní chování, hrubé zacházení se psem

Nepřítomnost se omlouvá v případě předem nahlášené nemoci, hárání feny nebo účasti na chovatelské akci (výstava, svod, bonitace apod.) Nepřítomnost započítaná jako účast: návštěva jiného cvičiště, účast na výcvikové akci (zkoušky, závody, ukázka výcviku, soutěže, atd.), účast na zkouškách pořádaných den před výcvikovým dnem.

Podle vyhlášky o místních poplatcích platné ve Městě Blansku platí členové klubu s trvalým pobytem v Blansku ročně daň ze psa ve výši 200,– Kč. Seznam členů předává klub MěÚ Blansko 2× ročně. Povinností každého majitele psa je nahlášení psa ve 3 měsících věku na městském úřadě a jednorázové vyplnění „Přiznání k dani ze psa“.

Veškeré další informace o řízení klubu a pořádaných akcích jsou zveřejňovány v novinkách s předstihem na internetových stránkách klubu www.cvicak.net

Kamil Svěrák (mobil: 602 545 566)

Těšíme se na Vás!

zapsal: Kamil