images


Výbor KK Blansko2023-03-01Zápis ze schůze výboru KK Blansko ZO MSKS č.10106 ze dne 4. 2. 2023

Datum konání: 4. 2. 2023 od 19:30
Místo konání: restaurace U Ledu Blansko
Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Markéta Pokoj Pololáníková

Projednávaný bod:

  1. Rozdělení funkcí ve výboru KK Blansko

Členové výboru KK Blansko budou po dohodě vykonávat tyto funkce, jejich jednotlivé kompetence jsou definovány ve vnitřní směrnici č. 1/2023.

Kamil Svěrák – předseda

Jarmila Jurová – místopředsedkyně

Petra Ocetková – jednatel

Markéta Pokoj Pololáníková – ekonom

Hana Popelková – koordinátor výcviku

 

zapsal: Petra