images

PŘÍPRAVA NA ZKOUŠKY


Skupina dle předem přihlášených: neděle 10:20 – 11:05.


Zde se setkávají psovodi, kteří chtějí složit zkoušky z KJ ČR nebo dle národního či mezinárodního zkušebního řádu sportovní kynologie. Výcvik je výcvikářem veden individuálně za účelem kompletní přípravy pro danou zkoušku zvolenou psovodem.


Nácvik pachových prací (stopování a vyhledávání předmětů) je prováděn maximálně 3x za rok dle časových možností výcvikářů po dohodě.


Nácvik obran je nutno si zajistit na jiném cvičišti.

V rámci členství má každý člen nárok na 1 výcvikovou hodinu týdně v měsících, ve kterých probíhá výcvik. V případě, že má člen klubu zájem o více výcvikových hodin
v týdnu, uhradí za každou další hodinu 50 Kč.