images

SKUPINOVÉ CVIČENÍ

 

ZÁKLADNÍ POSLUŠNOST

(pro mladé a dospělé psy)

 

Pravidelná skupina: neděle 9:30 – 10:15, rozpis najdete vždy v kalendáři webu.

Pro správnou výchovu a výcvik psa by měl každý psovod znát základní znalosti etologie (chování) psovitých šelem, učíme vás správně používat hlasové intonace při vydávání povelů, kontrolovat své chování tak, aby bylo psu srozumitelné, co po něm vlastně chceme, umět svého psa motivovat k správnému provádění cviků poslušnosti. Vedle předávání teoretických znalostí se věnujeme nácviku základní a všestranné poslušnosti – přivolání, chůze u nohy, nácviku poloh sedni-lehni-vstaň, krátkodobému i dlouhodobému odložení, aportování, štěkání na povel, překonávání překážek a zvládnutí speciálních cviků. Připravujeme vás pro běžné soužití doma s rodinou, socializujeme psy v městském ruchu a také připravujeme psovody na zkoušky: KJ-ČR, národní zkušební řád, mezinárodní zkušební řád. Každý rok se u nás pořádají na jaře a na podzim zkoušky, kde mohou svoje dovednosti psovodi prezentovat a úspěšně tak stvrdit svoji práci se psem. Při zájmu o zkoušky probíhá následně skupina pro zkouškaře, kde se individuálně zaměřujeme pouze na tematickou přípravu k určitým zkouškám.

 

V rámci členství má každý člen nárok na 1 výcvikovou hodinu týdně v měsících, ve kterých probíhá výcvik. V případě, že má člen klubu zájem o více výcvikových hodin v týdnu, uhradí za každou další hodinu 50 Kč.