Propozice srandazávod 2008 dospěláci

Propozice sranda závodu – kategorie dospěláci 14.12.2008

Soutežící si vylosují číslo.
Přehled cviků:

 1. Poslušnost a ovladatelnost na niti – 30 bodů.

  Provedení jako zkoušky BH: Psovod drží v levé ruce přesně odměřený kus niti (10cm rezerva). Ze základního postoje musí pes na zvukový povel k noze následovat psovoda. Psovod má levou ruku s nití stále těsně u těla. Při zastavení musí pes samostatně, rychle a v přímém směru usednout. Na začátku cviku jde psovod se psem bez zastavení přímým směrem danou vzádlenost, poté provede obrat čelemvzad (první meta – 5b) a u další značky předvede poklus. U další značky přejde opět do normální chůze. Poté provede obrat vlevovbok (druhá meta 10b) u další značky opět. Poté čelem vzad (3.meta 15b). Uprostřed bude zastavení opět se rozejde následuje vpravovbok a končí na výchozím bodě (poslední meta – 20 bodů). Narozdíl od BH je možné používat zvukové i posunkové povely u všech obratů a změn rytmu chůze. Trasa bude vytyčená. 10 nejrychlejších (kteří zdolají celou trasu) si rozdělí body od 10 do 1 bodu. V případě přetržení nebo upuštění nitky se počítají body za dosažené mety.

 2. ŠTĚKÁNÍ – 10 bodů

  Provdední – psovod se pokusí svým štěkáním nebo mňoukáním rozeštěkat svého psa. Není povolen žádný povel ani posunek rukou. Na cvik je časový limit jedna minuta.

 3. Aport buřtíka – 25 bodů

  Provedení jako na IPO: Ze základního postoje odhodí psovod buřtík (o váze 50 g) do vzdálenosti asi 10ti kroků. Zvukový povel k přinesení dává až když předmět klidně leží. Pes, který klidně sedí vedle psovoda, musí na zvukový povel \„aport\“ rychle a přímým směrem běžet k předmětu, ihned jej uchopit a psovodu jej rychle přímým směrem přinést. Pes si sedá těsně a přímo před psovoda a drží klidně předmět v tlamě tak dlouho, až mu jej psovod po asi 3 vteřinách zvukovým povelem \„pusť\“ odebere. Po odebrání drží vzpřímený psovod předmět v pravé připažené paži. Na zvukový povel \„k noze\“ si pes sedá rychle a přímo vedle psovoda. Tož takhle si to představuje IPO – nedělám si iluze, takže bodování. Na 25 bodů by to vypadalo viz výše. V případě že na konci proběhne mírný zápas o buřtíka a psovod vyhraje, tak dojde ke srážce 1–7 bodů. V případě že pes vydá alespoň kousek párku bude srážka do 15 bodů. V případě, že pes buřta najde a sežere nebo vyflusne, ale poté přijde, tak to bude za 6 bodů.. Pokud po sežrání buřta usne, tak to budou 3 body za samostatnost.

 4. Převezeni psa v kolečkách – 30 bodů

  Provedení: Psovod odloží psa. Zaběhne do cíle pro kolečka. Doveze je zpět na start (ke psovi), ukončí odložení, uloží psa do koleček a převeze ho přes 3 mety po 5 bodech do cíle. U tohoto cviku se měří čas. Čas se začíná měřit se ve chvíli kdy psovod vyrazí pro kolečka a končí se v cílové čáře. Když už je psovod na trase nesmí psa usměrňovat jinak než hlasem. V případě, že se mu podaří zdolat stanovenou vzálenost dostává 15 bodů. Když pes vyskočí dostává pouze body za zdolanou část, ale čas se mu neměří. Nejlepších 15 časů je vyhodnoceno a jsou rozdány body 15–1 bod.

 5. Volná disciplína – 30 bodů

  Máte maximálně 2 minuty na předvedení volného cviku dle vašeho výběru. 3 rozhodčí mají každý 10 bodů na zhodnocení orignality a uměleckého dojmu.

14.12.2008 v rubrice: Srandazávod 2008 Autor: Kamil
© cvicak.net 2003-2020