Výroční schůze 2018

Akce proběhla 27. 1. 2017 od 17:00 v restauraci Myslivna.
Zúčastnilo se 24 členů + 4 hosté.

Program:

 • platba příspěvků, zahájení
 • zprávy členů výboru
 • večeře
 • vyhlášení nejúspěšnějších členů
 • volby
 • diskuze

1. Zprávy členů výboru

Zprávu o hospodaření klubu přečetl Kamil Svěrák.

Období: 01.01.2017 – 31.12.2017

Převod z r. 2016: 16 421,– Kč

Položka Příjmy výdaje
Klubová akce 86 200 86 200
Klubové příspěvky 26 850 0
Startovné za zkoušky a závody 11 600 0
Doplatky povinných brig. hodin 725 0
Občerstvení na akcích 0 10 148
Vrácení přepl. brig. hodin 0 8 950
Posudné, cestovné za zkoušky 0 6 290
Materiál klubovna 0 5 919
Poplatek MSKS 0 3 525
Propagační předměty 0 1 854
Poplatek webstránky 0 728
Nájem pozemků 0 521
Poštovné, poštovní ceniny 0 516
Celkem 125 375 124 651

Obrat celkem: 17 145,–

Příjmy celkem: 125 375,–
Výdaje celkem: 124 651,–
Rozdíl příjmů a výdajů: 724,–

Zprávu brigádnického referenta ve zkratce pronesla Jarmila Jurová.

Jarka zkonstatovala, že za loňský rok neproběhly žádné razantní akce, např. plánovaná oprava kotců. Uskutečnily se 4 celodenní brigády, z toho 2 ke konci roku.
Jelikož pro letošní rok plánujeme rekonstrukci klubovny, která již opravdu potřebuje vylepšit, apelujeme na všechny členy klubu, aby se dívali po bazarech na internetu a dali informaci, když narazí na zajímavé možnosti.
Další brigádnické hodiny kromě předem vyhlášených brigád můžete získat na veřejných akcích, jako bude letos například Bambifest nebo na útulku Blansko.

Za splnění povinných brigádnických hodin vám bude snížen poplatek za členství v klubu.

Zprávu o výsledcích zkoušek našeho cvičáku přečetla Petra Ocetková: \výsledky zkoušek KK Blansko 2017\.

Zprávu o zkouškách a jiných aktivitách mimo naše cvičiště přečetla také Petra Ocetková: \výsledky zkoušek a úspěchů na jiných KK\. Petra poděkovala všem, kteří zaslali své výsledky o prezentaci našeho klubu i mimo cvičák do bodovací celoroční soutěže. Vyzdvihla i mimořádně vysoké body, které v této soutěži získala za svoje aktivity Denisa Smigová.

2. Večeře

Během pauzy a jídla jsme si mohli prohlížet kroniku klubu, kterou zpracovala Dana Novotná. Příjemné vzpomínky. Děkujeme.

3. Nejúspěšnější členové klubu za rok 2017

Kamil a Monika Urbanová vyhlásili nejúspěšnější členy za rok 2017 ve třech kategoriích.

 1. psi do 4 let

  1. Denisa Smigová + Nimzi – 298 bodů

  2. Petra Ocetková + Eroica – 191 bodů

  3. Hana Popelková + Eywy – 159 bodů

  4. Romana Sedláčková + Lara – 113 bodů

  5. Dana Novotná + Tequila – 104,5 bodů

  6. Petra Kovaříková + Jessie – 85 bodů

  7. Jaromír Souček + Dew – 80,5 bodů

  8. Martin Vodila + Tiger – 68 bodů

  9. Hana Lokajová + Dorian – 61 bodů

  10. Helena Doleželová + Maggie – 35 bodů

 2. psi od 4 let

  1. Jarmila Jurová + Panky – 178 bodů

  2. Marie Nečasová + Aschere – 140 bodů

  3. Hana Popelková + Cairo – 88 bodů

  4. Soňa Novotná + Bohunka – 56 bodů

 3. psi od 8 let

  1. Jarmila Jurová + Chico – 127 bodů

  2. Petra Ocetková + Carioca – 70 bodů

  3. Tereza Blatná + Cody – 61 bodů

  4. Denisa Smigová + Cora – 46 bodů

  5. Hana Popelková + Annie – 38 bodů

  6. Veronika Hasová + Abora – 30 bodů

GALERIE Z AKCE:

obrázek: tn_1.jpg; rozlišení: 225 × 200 px; velikost 10 kb;

4. Volby

1) byla zvolená volební komise, kterou odsouhlasili všichni přítomní členové klubu:

Předseda komise: Dana Novotná
Členové komise: Romana Sedláčková, Markéta Pololáníková

2) volba nového výboru

Proběhlo krátce jednotlivě představení dosavadního výboru klubu.

Výbor je volen na 4 roky. Volba proběhla veřejně. Ve svých funkcích zůstávají dosavadní členové výboru, jednohlasně členy schůze schválení, v době volby přítomných 24 členů.

Předseda klubu – Kamil Svěrák
Místopředseda a brigádnický referent – Jarmila Jurová
Jednatel – Veronika Hasová
Hospodář – Petra Ocetková
Revizor – Hana Popelková
Člen výboru – Monika Urbanová
Člen výboru – Miroslav Nohel

5. Diskuze

Pokud by někdo měl zájem o klubová trička, prosím kontaktujte Veroniku Hasovou na e-mail: niki@cvicak.net. Hromadná objednávka nejméně 10 kusů bude vyřízena nejpozději do konce května!

Zapsala Veronika Hasová

4.2.2018 v rubrice: Výroční schůze 2018 Autor: V
© cvicak.net 2003-2020