Zápis z výroční schůze 2013

Akce proběhla 19. 1. 2013, od 16 hod., v salonku hotelu Probe.
Zúčastnilo se 25 členů.

Program: – zahájení

 • zprávy členů výboru
 • seminář obedience
 • klubové informace
 • vyhlášení nejlepších členů
 • nový výcvikář
 • klubová trička
 • diskuze
 • platba příspěvků
 • večeře

1. Zprávy členů výboru:

Zprávu o hospodaření klubu přečetl Kamil Svěrák.

Převod z r. 2011: 27 554,–

Položka Příjmy výdaje
doplatky povinných brig. hodin 900 0
Klubové příspěvky 24 950 0
Startovné za zkoušky a závody 6 200 0
Materiál klubovna 0 1 058
Občerstvení na akcích 0 6 884
Pohonné hmoty 0 996
poplatek MSKS 0 1 540
Poplatek webstránky 0 722
Poplatek za pořádání zkoušek 0 300
Posudné, cestovné za zkoušky 0 4 300
Poštovné, poštovní ceniny 0 460
Potřeby pro výcvik 0 3 004
Vrácení přepl. brig. hodin 0 3 775
Celkem 32 050 23 039

Obrat celkem: 36 565,–

Příjmy celkem: 32 050,–
Výdaje celkem: 23 039,–
Rozdíl příjmů a výdajů: 9 011,–

Zprávu brigádnického referenta přednesla Jarmila Jurová přítomným členům. Důležitá poznámka: Celkem je 11 brigádnických hodin (5 povinných / 6 nepovinných). Povinné brigádnické hodiny si musí člen v rámci členství odpracovat, jinak je platí. Nepovinné brigádnické hodiny máte předplacené v členském příspěvku, když je odpracujete vrátí se vám 300 Kč, tedy máte na příští rok snížené členství o tuto částku.

\Zprávu o výcviku\, přečetla Mgr. Petra Ocetková

2. Seminář obedience s Lucií Gabrielovou:
Termín: 9.2.2013 od 9:00 – 16:00, další přesné informace, které byly členům předneseny ústně dodá Mgr. Petra Ocetková písemně účastníkům semináře.

3. Klubové informace:
Změny, které schválil výbor klubu na schůzi dne 19.1.2013 přečetla Mgr. Petra Ocetková. \Zápis ze schůze výboru zde\
Poznámka: do 20.2.2013 zasílejte poplatky klubu za členství, aby mohl předseda Kamil Svěrák předat seznam členů na Městský úřad v Blansku skrze snížení místního poplatku ze psa.

4. Nejlepší členové klubu za rok 2012

obrázek: tn_nc2012.jpg; rozlišení: 333 × 200 px; velikost 29 kb;
Nejlepší členové - výroční schůze 2013

1. Jarmila Jurová – 104,5 bodů
2. Petra Ocetková – 81 bodů
3. Denisa Smigová – 76 bodů
4. Tereza Blatná – 75 bodů
5. Hana Popelková – 44 bodů
6. Marek Dančišín – 39 bodů
7. Miroslav Nohel – 36,5 bodů
8. Luděk Štěpánek – 32 bodů
9. Petr Blažek – 27,5 bodů
10. Jiří Minařík – 24 bodů
10. Nikola Smejkalová – 24 bodů
Vyhodnocení proběhlo dle platné bodovací tabulky pro rok 2012.

5. Představení nového vycvikáře
Při této příležitosti Jarka Jurová představila členům přítomné výcvikáře našeho klubu. Výcvikáři jmenovitě: Mgr. Petra Ocetková, Hana Popelková, Veronika Hasová, Kamil Svěrák, Jarka Jurová, Bohuš Hrazdíra, Tereza Blatná, Denisa Smigová a nově jmenovaný výcvikář Luděk Štěpánek, kterému započala funkce od roku 2013.

6. Klubová trička
Přítomní členové projevili zájem na základě nabídky o klubová trička, klub přispěje částkou 50,– za kus. Základní cena trička s potiskem je 220,–, konečná cena za kus se bude odvíjet od celkového počtu hromadné objednávky. Více informací dodá písemně Veronika Hasová na stránky klubu i s návrhy designu k výběru.

7. Diskuze

Důležité poznámky:

 • nutnost zařazení psů bez PP do registru platného od r. 2012:

  http://www.msks.cz/…-psu-bez-pp/

 • seminář o čtení v rodokmenech, pro členy klubu zdarma, více informací dodá Jarka Jurová
 • obrany na našem cvičáku probíhat v I. polovině roku nebudou. Nabízí se možnost dojíždění po domluvě do KK Kuřim, zájemci mohou kontaktovat Veroniku Hasovou.

Zapsala Veronika Hasová

23.1.2013 v rubrice: Výroční schůze 2013 Autor: V
© cvicak.net 2003-2020