Schůze výboru 25.10.2018

Zápis ze schůze výboru

Termín: 25. 10. 2018, zahájení v 19:15, místo konání: restaurace Myslivna.

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová,
Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel, Monika Urbanová

Projednávané body:

 • 1. Brigády
 • 2. Zkoušky I. pololetí 2019
 • 3. Výroční členská schůze
 • 4. Pojištění cvičiště
 • 5. Kurzy štěňat
 • 6. Řád cvičiště
 • 7. Celoroční bodovací soutěž
 • 8. Aktualizace přihlášek

ad 1) Brigády

Vzhledem k nutnosti domalovat do konce roku klubovnu, položit lino a vrátit kamna, jsou vyhlášené dobrovolné brigády dle časových možností členů. Hlásit se mohou u Veroniky Hasové, která jim bude tyto brigády evidovat a předá Jarce Jurové k celkovým počtům brigádnických hodin za celý rok.

*Seminář povelové techniky, který měl proběhnout v létě, se skrze nedodělky v klubovně přesunul na příští rok.

ad 2) Zkoušky I. pololetí 2019

Jsou naplánované v datech:

 • 1. 5. 2019 – zkoušky NZŘ + IPO
 • 25. 5. 2019 – zkoušky KJ Brno
 • 16. 6. 2019 – zkoušky NZŘ + IPO

ad 3) Výroční členská schůze

Tradiční setkání všech členů proběhne na výroční členské schůzi dne 26. 1. 2019. Kamil upřesní v novém roce potřebné informace v pozvánce na akci.

ad 4) Pojištění cvičiště

Výhodné pojištění se pokusí zjistit Monika Urbanová.

ad 5) Kurzy štěňat

Pro příští rok budou nové papírové přihlášky, přichystá Veronika Hasová, Petra Ocetková a Jarmila Jurová. Kurzy mohou být vedeny na základě dohody výcvikářů i v jiné dny, než jsou víkendy. Časové období zahájení kurzů je libovolné a nevztahuje se na výcvikové pauzy. Tedy i v období, kdy je volno pro skupinu dospělých (prosinec, leden a srpen), mohou probíhat kurzy štěňat.

ad 6) Řád cvičiště

Byly navrhnuty a schváleny změny v nynějším řádu cvičiště. Změna: Vstup na cvičiště je povolen pouze členům klubu a jimi uvedeným hostům nad 18 let, výjimku tvoří nezletilí psovodi.

ad 7) Celoroční bodovací soutěž

Během roku probíhá klubová soutěž, při níž se aktivity sečítají podle údajů uvedených v \bodovací tabulce\. Prosíme všechny členy, aby posílali Petře Ocetkové svoje podklady (tedy veškerou aktivní účast na výstavách, zkouškách, závodech a dalších akcích), nejpozději do 31. 12. 2018 na e-mail soloriens@seznam.cz. Výsledky celoroční soutěže budou vyhlášeny na výroční členské schůzi.

ad 8) Aktualizace přihlášek

Pro příští rok budou připraveny nové přihlášky pro členství v klubu. Vypracuje Jarmila Jurová ve spolupráci s Kamilem Svěrákem.

Všechny body byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

29.10.2018 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020