Výroční schůze 2015

Akce proběhla 24. 1. 2015, od 17 hod., v salonku restaurace Dělnický dům.
Zúčastnilo se 22 členů.

Program: – platba příspěvků, zahájení

 • zprávy členů výboru
 • vyhlášení nejúspěšnějších členů
 • volba nového kronikáře
 • večeře
 • diskuze

1. Zprávy členů výboru

Zprávu o hospodaření klubu přečetl Kamil Svěrák.

Období: 01.01.2014 – 31.12.2014

Převod z r. 2013: 32 599,–Kč

Položka Příjmy výdaje
Klubové příspěvky 27 700 0
Startovné za zkoušky a závody 9 900 0
doplatky povinných brig. hodin 2 325 0
Materiál klubovna 0 17 382
Občerstvení na akcích 0 9 578
Potřeby pro výcvik 0 6 434
Posudné, cestovné za zkoušky 0 5 080
Vrácení přepl. brig. hodin 0 4 200
poplatek MSKS 0 2 740
Propagační předměty 0 1 691
Nájem pozemků 0 890
Poplatek webstránky 0 728
Poštovné, poštovní ceniny 0 316
Poplatek za pořádání zkoušek 0 160
Celkem 39 925 49 199

Obrat celkem: 23 325,–

Příjmy celkem: 39 925,–
Výdaje celkem: 49 199,–
Rozdíl příjmů a výdajů: –9 274,–

Zprávu brigádnického referenta přednesla Jarmila Jurová,

Sdělila, že v loňském roce proběhly 3 celodenní brigády.
Na rok 2015 se plánuje:

 • celková rekonstrukce kotců
 • oprava schodů do klubovny
 • je možnost získání brigádnických hodin i mimo vyhlášené brigády, případnou pomocí na útulku Blansko. S nabídkou pomoci můžete kontaktovat Jarku na e-mailu: jarka@mayta.info
 • Jan Juračka se přihlásil, že si vezme na starost sekání trávy, za což jej chválíme a děkujeme!
 • pokud by se někdo chtěl přihlásit jako brigádník na dogtrekkovou akci pořádanou pod záštitou klubu, nechť kontaktuje Petra Blažka: petr.blazek@gmail.com

  Za splnění povinných brigádnických hodin vám bude snížen poplatek za členství v klubu.

Zprávu o výsledcích zkoušek našeho cvičáku, přečetla Petra Ocetková: \výsledky zkoušek KK Blansko 2014\.

Zprávu o zkouškách a jiných aktivitách mimo naše cvičiště, přečetla také Petra Ocetková: \výsledky zkoušek a úspěchů na jiných KK\ a vyzdvihla mimořádný úspěch složené vrcholové zkoušky IPO 3.

Zkoušky plánované na KK Blansko pro 1.pol 2015:

 • 10.5.2015 zkoušky dle NŘ – rozh. Milan Mnich
 • 24.5.2015 zkoušky dle KJ Brno – rozh. Marcela Nalezená
 • 7.6.2015 zkoušky dle IPO – rozh. Jiří Hammer
 • 5.7.2015 zkoušky dle IPO – rozh. Kristýna Klementová

2. Nejúspěšnější členové klubu za rok 2014

Petra Ocetková vyhlásila nejúspěšnější členy za rok 2014 v kategorii mladší do 4 let:

1. Jarmila Jurová + Panky – 125 bodů
2. Klíma Miroslav + Chagall – 105,5 bodů
3. Popelková Hana + Cairo – 75 bodů
4. Čechová Jana + Barres – 62 bodů
5. Veselá Martina + Dasty – 20 bodů

Jana a Martina nepřítomny, ceny uloženy v KK.

Hana Popelková vyhlásila nejúspěšnější členy za rok 2014 v kategorii starší od 4 let:

1. Veronika Hasová + Abora – 228 bodů
2. Bulíková Marie + Aschere – 84 bodů
3. Blatná Tereza + Cody – 83,5 bodů
4. Ocetková Petra + Fred – 68 bodů
5. Nohel Miroslav + Sindy – 35,5 bodů

Marie nepřítomna, cena předána.

Vyhodnocení proběhlo dle platné bodovací tabulky pro rok 2014.

3. Nový kronikář
Jana Čechová se dobrovolně ujala funkce kronikářky KK Blansko, a tak byl podán výborem návrh, zda členové souhlasí, aby vykonávala tuto čestnou funkci i oficiálně pod funkcí kronikáře. Návrh byl jednohlasně všemi přítomnými členy schválen.

4. Večeře

5. Diskuze

Jarka Jurová pozvala členy klubu na akci 16.5.2015, kdy bude pořádat v Blansku přednášku o příbuzenské plemenitbě, pro bližší informace ji můžete kontaktovat: jarka@mayta.info

Jan Čížek se zeptal na možnost přiobjednání klubových triček, tento návrh bude na další schůzi výboru projednán. Do té doby se poptá Veronika Hasová u dodavatele na možnosti objednávky.

Galerie z akce:

obrázek: tn_snimek_006.jpg; rozlišení: 272 × 200 px; velikost 15 kb;

Zapsala Veronika Hasová

26.1.2015 v rubrice: Výroční schůze 2015 Autor: V
© cvicak.net 2003-2020