Schůze výboru 20.7.2013

Zápis ze schůze výboru

Termín: 20.7.2013, zahájení v 19:00, místo konání: KK Blansko

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel

Omluveni: Bohumil Hrazdíra

Projednávané body:

  • 1. Skupina všestranného výcviku
  • 2. Lavice a stoly
  • 3. Nový výcvikář

ad 1) Skupina všestranného výcviku

Z důvodu vytíženosti výcvikářů nedělním výcvikem a přípravou na zkoušky se ruší pondělní odpolední skupina \„Všestranného výcviku\“.

Členům klubu, kterým nevyhovuje nedělní výcvik (např. z důvodů pracovní vytíženosti) je umožněno navštěvovat úvodní výcvik základní poslušnosti v odpolední skupině tance se psem, která probíhá 1× za 14 dní (viz. rozpis výcviků).

ad 2) Lavice a stoly
Na klub byly zakoupeny nové lavice a stoly pro klubové akce.

ad 3) Nový výcvikář
Pro posílení výcvikářů byl zvolen výcvikářem Miroslav Nohel.

Všechny projednávané body byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

21.7.2013 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020