Zápis z výroční schůze 2014

Akce proběhla 1. 2. 2014, od 16 hod., v salonku hotelu Probe.
Zúčastnilo se 21 členů.

Program: – zahájení, platba příspěvků

 • volební komise
 • volba nového výboru
 • zprávy členů výboru
 • vyhlášení nejúspěšnějších členů
 • informace z MSKS
 • večeře
 • diskuze

1. Volební komise:

 • předseda komise: Monika Urbanová
 • členové komise: Mojmír Kuchař, Petr Blažek

Volební komise byla členy veřejně jednohlasně schválena.

2. Volba nového výboru

Proběhlo jednotlivě představení dosavadního výboru klubu.

Výbor je volen na 4 roky. Volba proběhla veřejně. Ve svých funkcích zůstávají dosavadní členové výboru, jednohlasně členy schůze schváleno, v době volby přítomných 19 členů.

Předseda klubu – Kamil Svěrák
Místopředseda a brigádnický referent – Jarmila Jurová
Jednatel – Veronika Hasová
Hospodář – Petra Ocetková
Revizor – Hana Popelková
Člen výboru – Bohumil Hrazdíra
Člen výboru – Miroslav Nohel

3. Zprávy členů výboru

Zprávu o hospodaření klubu přečetla Hana Popelková.

Období: 01.01.2013 – 31.12.2013

Převod z r. 2012: 36 565,–

Položka Příjmy výdaje
doplatky povinných brig. hodin 1 200 0
Klubové příspěvky 26 400 0
Startovné za zkoušky a závody 12 500 0
Klubová akce 22 644 23 372
Materiál klubovna 0 9 690
Občerstvení na akcích 0 11 653
poplatek MSKS 0 2 130
Poplatek webstránky 0 728
Poplatek za pořádání zkoušek 0 120
Posudné, cestovné za zkoušky 0 5 040
Nájem pozemků 0 390
Propagační předměty 0 5 355
Poštovné, poštovní ceniny 0 352
Potřeby pro výcvik 0 3 730
Vrácení přepl. brig. hodin 0 4 150
Celkem 62 744 66 710

Obrat celkem: 32 599,–

Příjmy celkem: 62 744,–
Výdaje celkem: 66 710,–
Rozdíl příjmů a výdajů: –3 966,–

Zprávu brigádnického referenta přednesla Jarmila Jurová,
vysvětlila počet brigádnických hodin a průběh brigád:
Celkem je 11 brigádnických hodin (5 povinných/ 6 nepovinných). Povinné brigádnické hodiny si musí člen v rámci členství odpracovat, jinak je platí. Nepovinné brigádnické hodiny máte předplacené v členském příspěvku, když je odpracujete vrátí se vám 300 Kč, tedy máte na příští rok snížené členství o tuto částku.

Nově možnost získání brigádnických hodin i mimo vyhlášené brigády. Kontaktovat můžete Jarku na e-mailu: jarka@mayta.info

Zprávu o výsledcích zkoušek našeho cvičáku, přečetla Jarka Jurová: \výsledky zkoušek KK Blansko 2013\. Dodala, že loňský rok byl zkouškově velmi úspěšný!

Zprávu o zkouškách a jiných aktivitách mimo naše cvičiště, přečetla Petra Ocetková: \výsledky zkoušek a úspěchů na jiných KK\.

Kamil připomenul zkoušky na I. pololetí 2014

 • 27.4. – zkoušky dle NZŘ (ZZO, ZMMP, ZPS1), rozhodčí A. Pouč
 • 25.5. – zkoušky dle KJ Brno (ZOP, ZPU-1), rozhodčí M. Nalezená
 • 15.6. – zkoušky dle MZŘ (BH, FPr1–3, StPr1–3), rozhodčí J. Boleslav

4. Nejúspěšnější členové klubu za rok 2013

Petra Ocetková vyhlásila nejúspěšnější členy za rok 2013 v kategorii mladší do 4 let:

1. Jarmila Jurová + Panky – 117 bodů
2. Hana Popelková + Cairo – 98 bodů
3. Miroslav Klíma + Chagall – 57,5 bodů
4. Petr Blažek + Charles – 38,5 bodů
5. Nikola Smejkalová + Jasmína – 26 bodů

obrázek: tc_mladsi.jpg; rozlišení: 300 × 226 px; velikost 12 kb;

Nikola nepřítomna, cena předána Kamilovi do úschovy.

Hana Popelková vyhlásila nejúspěšnější členy za rok 2013 v kategorii starší od 4 let:

1. Veronika Hasová + Abora – 197 bodů
2. Tereza Blatná + Cody – 157 bodů
3. Petra Ocetková + Kora – 137 bodů
4. Denisa Smigová + Cora – 124 bodů
5. Kamil Svěrák + Lara – 78 bodů

obrázek: tc_starsi.jpg; rozlišení: 300 × 225 px; velikost 14 kb;

Vyhodnocení proběhlo dle platné bodovací tabulky pro rok 2013.

Hana Popelková vyhlásila nejpracovitějšího člena cvičáku:
Jiří Pechar, který tak získal členství zdarma!

obrázek: tc_nejpracovitejsi.jpg; rozlišení: 300 × 336 px; velikost 14 kb;

5. Informace z MSKS

Kamil jako přeseda informoval, že MSKS zdražilo na člena příspěvek na 80,–, budou posílat nálepky do karet za členství.

Jarka navrhla, že je nutno na základě této informace zvednout členské příspěvky o 50,–, od roku 2015 členství 650,– na rok.

Tento návrh byl jednohlasně členy výroční schůze odhlasován.

6. Večeře

7. Diskuze

Veronika podala návrh na oplocení a ceduli při vstupu na cvičák, jako jednatelka klubu bude vyřižovat během roku stavební ohlášku.

Hanka objednala bavlněnou tkaninu ARATEX jako předměty na pachové práce (rozlišky, StPr), pokud máte zájem, kontakt: zdevonu@seznam.cz

Veronika navrhla v případě zájmu možnost výcviku obran na našem cvičišti od jarního období, kdo má zájem, již se hlaste na e-mail: niki@cvicak.net

Zapsala Veronika Hasová

9.2.2014 v rubrice: Výroční schůze 2014 Autor: V
© cvicak.net 2003-2020