Schůze výboru 4.5.2010

Schůze výboru 4.5.2010

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Šárka Daňková, Bohumil Hrazdíra, Jan Starý, Petra Ocetková
Nepřítomni: Petra Holoušová

Projednávané body:

  1. Volba funkcí.
  2. Srandazávod a klubové sele
  3. Akce na II. pololeti 2010
  4. Výdaje
  5. Odhlášení klubového auta
  6. Školení figuranta
  7. opravy
  8. Nový výcvikář

ad1) Proběhlo rozdělení funkcí výboru. Předseda a místopředseda byl zvolen na \výroční schůzi 24.1.2010\.
- Předseda: Kamil Svěrák
- Místopředseda a brigádnický referent: Jarmila Jurová
- Revizor: Jan Starý
- Hospodář: Petra Ocetková
- Jednatel: Šárka Daňková

ad 2) Termín sranda závodu byl stanoven na 31.7.2010. Tento den proběhne i opékání selete. Všichni naši součastní i bývalí členové jsou srdečně zváni. Bližší informace se objeví na webu a bude i na cvičáku.

ad 3)Termíny zkoušek:
5.9.2010 – Zkoušky ovladatelnosti KJ Brno (ZOP, ZPU1)
24.10.2010 – Zkoušky dle dle SchH (BH, FPr)

ad 4) Výdaje:
Jednatel klubu se obrátí na pozemkový úřad, je-li možné odkoupit pozemek před cvičákem a za jakou částku.
Předseda zajistí materiál na plot pro brigádu 29.–30.5.2010. Na výstavbu plotu budou použity průmyslové panely a bude vyměněna boční branka.

ad 5) Odhlášení klubového auta:
Policie ČR uzavřela krádež klubového vozidla určeného odhlášení a ekologickému zlikvidování. Vozidlo bylo odvezeno a prodáno do šrotu. Zrušení z registru vozidel zajistí jednatel.

ad 6) Školení figuranta:
Místopředseda zjistí možnost školení figuranta. Za klub by se zúčastnil Petr Blažek a Jan Starý

ad 7) Opravy:
Na cvičáku je nutné provést opravu malé kladiny a překážek – provede se při brigádě 29.–30.5.2010

ad 8) Nový výcvikář:
Novým výcvikářem našeho klubu je pověřen Jan Starý

Zapsala: Šárka Daňková

19.5.2010 v rubrice: Klubové zprávy Autor: Kamil
© cvicak.net 2003-2020