Schůze výboru a výcvikářů 12.1.2012

Zápis ze schůze výboru a výcvikářů

Termín: 12.1.2012, zahájení v 19:30, místo konání: restaurace Aquapark.

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová,
Hana Popelková, Mgr. Petra Ocetková

Přítomní výcvikáři: Denisa Smigová, Tereza Blatná

Omluveni: Petra Holoušová, Bohumil Hrazdíra, Monika Pelíšková

Projednávané body:

  • 1. Aktualizace webu
  • 2. Příprava na výroční členskou schůzi
  • 3. Objednávka nových zkušebních řádů
  • 4. Termín semináře (shapingu)
  • 5. Zveřejňování všech úspěchů členů
  • 6. KK Blansko na Facebooku
  • 7. Změny ve výcvikových skupinách

ad 1) Aktualizace webových stránek (aktuální veterináři, poplatky za psa, atd.) zajistí Veronika Hasová.

ad 2) Příprava na výroční členskou schůzi, rozdělení úkolů členům ve výboru pro vypracování podkladů na výroční schůzi konající se 21.1.2012

ad 3) Objednání nových zkušebních řádů dle NZŘ, MZŘ, KJ-Brno zajistí předseda klubu Kamil Svěrák.

ad 4) Termín semináře zaměřeného na výcvik pomocí metody shaping byl schválen k datu 26.2.2012, bližší informace se objeví v novinkách. Zajistí Veronika Hasová.

ad 5) Od 1.1.2012 se budou na webu v sekci \„novinky\“ zveřejňovat veškeré úspěchy našich členů (výstavní, závodní, zkouškové, soutěžní atd.) i z jiných kynologických akcí. Informace zasílat jednatelce klubu na e-mail: niki@cvicak.net

ad 6) Na Facebooku byla vytvořena skupina \Kynologický klub Blansko\, kde se můžete připojit a dozvědět se aktuální informace z klubu.

ad 7) Nastaly změny ve výcvikových skupinách s platností od 28.1.2012.

  • za a) Všestranný výcvik se posouvá v neděli na 13:30,

(bude se jednat o přípravu na zkoušky např. ZPU, ZMMP a jiné).

  • za b) Založena skupina – Speciální výcvik v neděli od 11:00,

(kde budou docházet psi na doporučení výcvikářů).

Všechny body byly schváleny jednohlasně.

Zapsala: Veronika Hasová

14.1.2012 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020