Schůze výboru 6.10.2016

Zápis ze schůze výboru

Termín: 6.10.2016, zahájení v 19:30, místo konání: restaurace Aquapark

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel, Monika Urbanová

Projednávané body:

  • 1. Zkoušky I. pololetí 2017
  • 2. Výroční členská schůze
  • 3. Celoroční soutěž
  • 4. Informace o nové vyhlášce

ad 1) Zkoušky I. pololetí 2017

  • 16.4. – zkoušky dle NZŘ + MZŘ
  • 28.5. – zkoušky dle KJ Brno
  • 18.6. – zkoušky dle NZŘ + MZŘ

ad 2) Výroční členská schůze
Tradičně jako každý rok se bude konat Výroční členská schůze, akci organizuje předseda klubu Kamil Svěrák, datum je stanoveno na 28.1.2017. Akce by se měla konat jako vloni v restauraci Stodola u Myslivny v Blansku, rezervaci zajistí Hanka Popelková. Blížší informace budou včas uvedeny v novinkách.

ad 3) Celoroční klubová soutěž
Po celý rok probíhá soutěž, která se počítá na základě \bodovací tabulky\. Prosíme všechny členy, aby posílali svoje podklady (tedy veškerou aktivní účast na výstavách, zkouškách, závodech, a dalších akcích hodnocených dle bodovací tabulky), nejpozději do 31.12.2016 na e-mail soloriens@seznam.cz.
Výsledky celoroční soutěže budou vyhlášeny na výroční členské schůzi.

ad 4) Informace o nové vyhlášce
Jarmila Jurová informovala výbor klubu o nové vyhlášce města, která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezuje prostory pro volné pobíhání psů. Více informací zde: http://www.blansko.cz/…lasky/2016/3

Všechny body byly výborem jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

12.10.2016 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020