Zápis z výroční schůze 2012

Akce proběhla 21. 1. 2012, od 16 hod., v restauraci hotelu Probe. Zúčastnilo se 20 členů.

Program: – zahájení

  • volba nového člena výboru
  • zprávy členů výboru
  • zrušení bodovacího systému
  • informace z msks
  • diskuze
  • večeře

1. Volba nového člena výboru
Z důvodu nepřítomnosti Petry Holoušové, která je dlouhodobě v zahraničí jsme přistoupili ke změně a volbě nového člena výboru na dva roky.

Byla zvolena nadpoloviční většinou volební členská komise ve složení:
Jitka Dvořáčková, Luděk Štěpánek, Jan Hlaváček

V tajném hlasování byl zvolen 15-ti hlasy jako nový člen výboru klubu: Miroslav Nohel.
Protikandidátem byl Petr Blažek, který obdržel 5 hlasů.

Výbor KK Blansko má od 21.1.2012 tyto členy:
Předseda klubu – Kamil Svěrák
Místopředseda a brigádnický referent – Jarmila Jurová
Jednatel – Veronika Hasová
Revizor – Hana Popelková
Hospodář – Petra Ocetková
Člen výboru – Bohumil Hrazdíra
Člen výboru – Miroslav Nohel

2. Zprávy členů výboru:
Zpráva o hospodaření klubu, přečetl Kamil Svěrák,

Převod z r. 2010 – 16 339 Kč

Období: 01.01.2011 – 31.12.2011

Položka Příjmy Výdaje
Klubové příspěvky 29 900 0
Startovné za zkoušky a závody 11 850 0
Doplatky povinných brig. hodin 225 0
Občerstvení na akcích 0 7 998
Posudné, cestovné za zkoušky 0 7 070
Vrácení přepl. brig. hodin 0 6 400
Materiál klubovna 0 3 851
poplatek MSKS 0 1 985
Pohonné hmoty 0 877
Poplatek webstránky 0 775
Poštovné, poštovní ceniny 0 624
Potřeby pro výcvik 0 470
Nájem pozemku 0 390
Poplatek za pořádání zkoušek 0 320
Celkem 41 975 30 760

Obrat celkem – 27 554,– Kč

Rekapitulace období: 01.01.2011 – 31.12.2011
Příjmy celkem: 41 975,– Kč
Výdaje celkem: 30 760,–Kč
Rozdíl příjmů a výdajů: 11 215,– Kč

Zpráva \brigádnického referenta\, vypracovala Jarmila Jurová

\Zpráva o výcviku\, přečetla Petra Ocetková

3. Bodovací systém:
Předseda K. Svěrák navrhnul zrušení bodovacího systému. Pro zrušení bylo 8 členů.
Neschváleno – Bodovací systém byl členy klubu opět navržen jako platný.

4. Nové informace z MSKS
- majitelé psů bez PP, kteří plánují nějakou zkoušku musí svého psa zařadit do Registru psů bez PP.
- nové zkušební řády pro IPO

Zapsala Veronika Hasová

7.2.2012 v rubrice: Výroční schůze 2012 Autor: Kamil
© cvicak.net 2003-2020