Schůze výboru a výcvikářů 13.11. 2012

Zápis ze schůze výboru a výcvikářů

Termín: 13.11.2012, zahájení v 18:15, místo konání: restaurace Aquapark.

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová,
Hana Popelková, Mgr. Petra Ocetková, Bohumil Hrazdíra, Miroslav Nohel

Přítomní výcvikáři: Denisa Smigová, Tereza Blatná, Monika Urbanová

Projednávané body:

 • 1. Seminář obedience
 • 2. Seminář o čtení v rodokmenech a výpočet příbuzenské plemenitby
 • 3. Hromadná objednávka od firmy Gappay
 • 4. Předvánoční socializační vycházka
 • 5. Zkoušky na I. pololetí roku 2013
 • 6. Srandazávod, Soutěž o nejlepší kostým
 • 7. Výroční schůze
 • 8. Návrh nového výcvikáře
 • 9. Deratizace
 • 10. Bodovací systém

ad 1) Seminář obedience, který se uskuteční v příštím roce (leden či únor 2013) zajistí a následně bude o termínu informovat Mgr. Petra Ocetková.

ad 2) Seminář o čtení v rodokmenech a výpočtu příbuzenské plemenitby pro členy klubu zajistí a bude informovat o zvoleném termínu Jarmila Jurová.

ad 3) Hromadná objednávka kynologických pomůcek (např. vodítko + předměty na stopování, tréninkové vesty, postroje, aporty a tak dále) od firmy Gappay: http://www.gappay.cz/ se slevou pro náš klub bude možná do 14.12.2012 – požadavky zasílejte na e-mail: admin@cvicak.net

ad 4) Předvánoční mimořádná socializační vycházka se uskuteční v sobotu 22.12.2012. Ve­doucí akce zvolena Tereza Blatná, která včas upřesní bližší informace.

ad 5) Plán akcí na I. pololetí roku 2013:

 • 28.4. – zkoušky dle NZŘ (ZZO, ZM)
 • 19.5. – zkoušky dle KJ Brno (ZOP, ZPU 1–2)
 • 16.6. – zkoušky dle MZŘ (BH, FPr 1–3)

ad 6) Srandazávod se bude mimořádně konat v sobotu 1.12.2012, současně proběhne i Soutěž o \„Nejlepší kostým\“. Vítěz obdrží krásný zlatý pohár! Organizátor akce: Miroslav Nohel.
Poslední možnost získání brigádnických hodin za letošní rok!!
(např. vaření svařáku, čaje, zapisování, atd.)

ad 7) Výroční schůze se bude konat 26.1.2013. Místo konání bude upřesněno, zajistí jednatelka klubu Veronika Hasová

ad 8) Návrh na nového výcvikáře: výborem klubu a výcvikáři byl navržen člen klubu Luděk Štěpánek. Kontaktovat jej s touto čestou funkcí bude předseda Kamil Svěrák.

Všechny projednávané body 1.-8. byly schváleny jednohlasně.

ad 9) Výbor schválil zakoupení pastiček na myši. Pověřená osoba odpovědná za deratizaci: Miroslav Nohel

Pro: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Mgr. Petra Ocetková, Bohumil Hrazdíra, Denisa Smigová, Tereza Blatná, Monika Urbanová

Proti: Miroslav Nohel

ad 10) Bodovací tabulka: prosíme všechny členy, aby zasílali svoje výsledky z výstav, závodů, zkoušek mimo naše cvičiště pro výpočet bodů, viz. \Bodovací tabulka\
Podklady zasílejte na e-mail: soloriens@seznam.cz, zpracováním výsledků pověřena Mgr. Petra Ocetková. Odměny v podobě medailí zajistí Veronika Hasová.

Bod 10. schválen jednohlasně.

Výbor klubu i výcvikáři dostali pochvalu od pana předsedy Kamila Svěráka za účast.

Zapsala: Veronika Hasová

14.11.2012 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020