Schůze výboru 14.6.2016

Zápis ze schůze výboru

Termín: 14.6.2016, zahájení v 18:30, místo konání: restaurace Aquapark

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel, Monika Urbanová

Projednávané body:

  • 1. Zkoušky II. pololetí 2016
  • 2. Klubová letní akce
  • 3. Aktualizace podmínek členství
  • 4. Napomenutí člena
  • 5. Dezinsekce cvičiště
  • 6. Informace k rekonstrukci kotců
  • 7. Informace k resontrukci klubovny

ad 1) Zkoušky II. pololetí 2016

  • 11.9. – zkoušky dle NZŘ + MZŘ
  • 16.10. – zkoušky dle KJ Brno

ad 2) Klubová letní akce
Letní tradiční klubová akce se bude konat 20.8.2016, pozvánka a bližší informace budou včas dodány.

ad 3) Aktualizace podmínek členství
Výbor schválil aktualizaci podmínek členství, upraví Veronika.

ad 4) Napomenutí člena
Výbor klubu napomíná Aleše Kunce za přihlášení na dvoje zkoušky ve stejný den a nedostavení se na zkoušky KK Blansko bez předchozí včasné omluvy. Za tuto skutečnost bude Alešovi odečteno 5 bodů v celoroční klubové soutěži KK Blansko.

ad 5) Dezinsekce cvičiště
Miroslav Nohel byl pověřen dezinsekcí cvičiště a klubovny.

ad 6) Informace k rekonstrukci kotců
Na brigádě 8. května byly instalovány opravené kotce, další kotce budou opraveny následovně. Děkujeme všem, kteří se na opravě a přemístění kotců podíleli.

ad 7) Informace k rekonstrukci klubovny
Rekonstrukce klubovny z důvodů nedostatku financí byla odsunuta na rok 2017.

Všechny body byly výborem jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

20.6.2016 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020