Schůze výboru 24.5.2018

Zápis ze schůze výboru

Termín: 24.5.2018, zahájení v 19:15, místo konání: restaurace Myslivna.

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová,
Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel
Host: David Sedláček
Omluvena: Monika Urbanová

Projednávané body:

  • 1. Zkoušky II. pololetí
  • 2. Sobotní kurzy
  • 3. Seminář povelové metodiky
  • 4. Klubová akce \„sele\“
  • 5. Rekonstrukce klubovny

ad 1) Zkoušky II. pololetí

Jsou naplánované v datech:

  • 28.9.2018 – zkoušky NZŘ + IPO
  • 4.11.2018 – zkoušky KJ Brno

ad 2) Sobotní kurzy

Výbor schválil sobotní kurz štěňat, který aktuálně probíhá od května do července.

ad 3) Seminář povelové metodiky

Plánuje se seminář s panem rozhodčím Aloisem Poučem, zaměřený především na povelovou metodiku národních a mezinárodních zkoušek. Předpokládané uskutečnění ve 2. polovině srpna. Bližší informace dodají do konce června Jarmila Jurová a Hana Popelková.

ad 4) Klubová akce \„sele\“

Tradiční akci, kdy se hoduje a druží, plánujeme na datum 18.8.2018. Bližší informace dodá včas Kamil Svěrák.

ad 5) Rekonstrukce klubovny

Výbor odsouhlasil rozpočet pro zahájení rekonstrukce klubovny. Práce budou započaty v průběhu června 2018. O sponzorech bude klub informovat veřejně na našem webu, případně v dalších médiích.

Všechny body byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

25.5.2018 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020