Schůze výboru 19. 9. 2017

Zápis ze schůze výboru

Termín: 19. 9. 2017, zahájení v 19:00, místo konání: restaurace Myslivna

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel, Monika Urbanová

Projednávané body:

 • 1. Čestný člen
 • 2. Výroční členská schůze
 • 3. Změna výcvikových hodin – kurzy
 • 4. Nové přihlášky, podmínky členství a řád
 • 5. Směrová cedule a vnitřní cedule na cvičák
 • 6. Žádost o dotaci
 • 7. Aktualizace vizitek
 • 8. Prozatímní výcvikářky
 • 9. Zkoušky pro 1. pololetí roku 2018

ad 1) Čestný člen

Dne 1. 9. 2017 schválil výbor klubu písemnou formou nového čestného člena klubu, Petra Lokaje.

ad 2) Výroční členská schůze

V sobotu 27. 1. 2018 se bude konat tradiční výroční členská schůze, kde budou členům oznámeny organizační novinky pro příští rok a užijeme si opět příjemný podvečer. Bližší informace o času a konání schůze budou včas upřesněny na stránkách klubu a v pozvánce odeslány písemně všem členům.

ad 3) Změna výcvikových hodin – kurzy

Skupina štěňat od příštího roku již nebude fungovat, jak bylo nyní zvykem. Místo ní začnou tříměsíční kurzy. Po úspěšném absolvování kurzu psovod obdrží potvrzení a může přejít do skupiny základní ovladatelnosti pro dospělé, případně skupiny tance a stát se členem klubu za zvýhodněnou cenu. Nové členy schvaluje výbor KK Blansko.

Kurzy pro nováčky – štěňata se budou konat v tříměsíčních blocích:

 • únor – duben
 • květen – červenec
 • září – listopad

Cena kurzu bude ještě upřesněna po podzimní schůzi výboru a výcvikářů.

Skupina základního výcviku bude zachována, vždy v neděli od 9.50 hodin. Skupina tance se psem se bude scházet stejně jako v minulých letech.

ZMĚNY VE VÝCVIKOVÝCH MĚSÍCÍCH: v tomto roce končí výcvikové hodiny v neděli 3. prosince 2017 a následuje zimní pauza jak pro výcvikáře, tak pro řadové členy klubu.

Pravidelné tréninky budou zahájeny v neděli 4. 2. 2018, od tohoto data se bude cvičit opět za každého počasí. VOLNO BUDE PAK AŽ V SRPNU, kdy bude letní pauza pro všechny.

Rekapitulace:

 • VOLNO a PAUZA – PROSINEC, LEDEN, SRPEN
 • VÝCVIKOVÉ HODINY A ZKOUŠKY – ÚNOR AŽ LISTOPAD

  Tyto změny by měly přinést uvedené výhody:

 • kurzy budou vést pouze dva výcvikáři v daném období. Zajistí se tak jednotný přístup ve výcviku a správné položení důležitých základů
 • předpokládáme, že členy se stanou lidé, kteří mají zájem o kynologii, chtějí mít určité výsledky, chtějí pro náš KK pracovat a zůstat věrnými členy i nadále
 • v měsících volna si odpočinou i samotní výcvikáři a naberou potřebné síly
 • výcviková lekce v kurzu bude 40 minut – pro lepší udržení pozornosti mladého psa
 • v kurzu štěňat je schválený počet max. 7 psů, při větším zájmu bude otevřen kurz další (čas i den dle dohody s výcvikářem, který včas vše uvede na stránkách klubu)

Hostování ve skupině dospělých i ve skupině tance se psem bude od února roku 2018 za poplatek 100 Kč za hodinu (pro nečleny).

Změna nastane také pro zájemce, kdy bude pouze 1. hodina účasti na výcvikové hodině ve skupině dospělých nebo v tanci se psem zdarma.

Veškeré bližší informace budou včas uvedeny na webu klubu a změny zpracovány do klubové dokumentace. Zajistí do konce listopadu Veronika Hasová, Kamil Svěrák.

ad 4) Nové přihlášky, podmínky členství a řád cvičiště

Vypracují se pro všechny členy nové přihlášky, díky kterým se bude evidovat nejen očkování, odčervení, ale i PP psů. Platné budou od roku 2018. Vypracuje Jarka Jurová do konce listopadu.

Při změně výcvikových hodin se změní i podmínky členství a upraví se řád cvičiště. Vypracuje Veronika Hasová, Kamil Svěrák.

ad 5) Směrová cedule a vnitřní cedule na cvičák

Je potřeba dát směrovou ceduli jako ukazatel, kde se přesně nachází náš kynologický klub. Důvodem je to, že si jej lidé pletou s Fenečkem, který je ihned na očích, a lidé si tak kluby často zamění.

Dále bude vhodné vyrobit novou ceduli na začátek cvičiště a vyměnit ji za starou zničenou. Poptávku u možných zhotovitelů provede Veronika Hasová.

ad 6) Žádost o dotaci

Veronika jako jednatelka klubu zjistí, co je potřeba vyřídit pro zaslání žádosti na město Blansko pro dotaci na modernizaci klubovny a chod cvičiště.

ad 7) Aktualizace vizitek

Veronika provede aktualizaci vizitek členů klubu. Zasílejte veškeré vaše výsledky mimo cvičiště a případně nové fotky psů na e-mail: niki@cvicak.net

ad 8) Prozatímní výcvikářky

Od léta jsou předsedou jako prozatímní výcvikářky navrhnuty Marie Nečasová a Michaela Gráblová, i nadále mohou vést skupinu dospělých.

ad 9) Zkoušky pro 1. pololetí roku 2018

 • 29. 4. – zkoušky dle NZŘ + MZŘ
 • 3. 6. – zkoušky dle NZŘ + MZŘ

Všechny body byly výborem jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

10.10.2017 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020