Schůze výboru 15.4.2014

Zápis ze schůze výboru

Termín: 15.4.2014, zahájení v 18:50, místo konání: Klubovna KK Blansko

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel
Omluveni: Bohumil Hrazdíra

Projednávané body:

 • 1. Zátarasa při vstupu na cvičiště
 • 2. Nový výcvikář
 • 3. Brigáda I., II.
 • 4. Přesunutá zkouška dle NZŘ
 • 5. Bambiriáda Blansko
 • 6. Přednáška o první pomoci pro psa
 • 7. Plán zkoušek II. pololetí
 • 8. Klubová akce – sele
 • 9. Schválené investice
 • 10. Stanoven hlavní výcvikář

ad 1) Zátarasa při vstupu na cvičiště
Veronika Hasová zjišťovala na stavebním úřadě, zda se může postavit plot při vstupu na cvičiště, výcvikový platz se nachází v tzv. zelené oblasti, tudíž jakákoli stavba není povolena. Náhradní řešení je v podobě mobilní zátarasy při vstupu na cvičiště sloužící jako ochrana před kolemjdoucími lidmi a psy, kteří mohou narušit výcvik či průběh zkoušek, obstará Mirek Nohel po poradě s předsedou Kamilem Svěrákem.

ad 2) Nový výcvikář
Výbor schválil novou výcvikářku Nikolu Smejkalovou.

ad 3) Brigáda I., a II.
Byly vyhlášeny dvě brigády, I. brigáda se koná 27.4.2014 (úklid klubovny, příprava cvičiště před zkouškami…), II. brigáda se bude konat 18.5.2014 (úklid, práce ohledně zátarasy – tedy mužské ruce se budou velmi hodit – spravování kladiny, schodů…). Pro případné dotazy kontakt na vedoucí brigády: Jarmila Jurová, 608 433 512. Zástupce: Veronika Hasová, 731 111 665.

ad 4) Přesunutá zkouška dle NZŘ
Zkoušky ZZO byly přesunuty na požadavek pana rozhodčího na termín 1.5.2014. Vedoucí zkoušek: Veronika Hasová.

ad 5) Bambiriáda Blansko
Účast KK Blansko na akci pro děti s názvem Bambiriáda, která se bude konat pro veřejnost v zámeckém parku Blansko v termínu od 23.-24.5.2014, byla schválena. Hlavní organizátor akce: Veronika Hasová. Pomocníci: Petra Ocetková, Tereza Blatná, Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Monika Urbanová a další. Projednaný program byl schválen. Pokud byste se chtěli zapojit, pište na niki@cvicak.net. Informace o akci najdete zde: http://www.bambiriada.cz/2014/blansko/

ad 6) Přednáška o první pomoci pro psa
Přednášku o první pomoci pro psa zajistí Mirek Nohel a upřesní termín.

ad 7) Plán zkoušek II. pololetí

 • 21.9. – zkoušky dle KJ Brno (ZOP, ZPU-1)
 • 19.10. – zkoušky dle NZŘ (ZZO, ZMMP, ZPS1)
 • 2.11. – zkoušky dle MZŘ (BH, IPO, UPr, FPr, StPr)

ad 8) Klubová akce – sele
Klubová akce – sele, která se koná každoročně pro členy klubu, je vyhlášena na termín 2.8.2014, zapište si do diářů, budeme se na vás těšit! :-))) Zajistí Kamil Svěrák.

ad 9) Schválené investice
Byly schváleny nutné investice pro provoz KK Blansko

ad 10) Stanoven hlavní výcvikář
Předsedou klubu byl navrhnut a výborem schválen hlavní výcvikář: Veronika Hasová

Projednávané body 1–10 byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

21.4.2014 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020