Zkušební řády

MEZINÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD IGP (platný od 1. 1. 2019)

Zkoušky dle MZŘ:

BH – VT – zkouška doprovodného psa (B, D)

AD – vytrvalostní zkouška (D)

IBGH 1 – 3 – zkouška poslušnosti (B)

FPr 1 – 3 – zkouška stopařská (A – IGP)

StPr 1 – 3 – zkouška vyhledávání předmětů

IFH – V – zkouška stopařská (A)

IFH 1–2 – zkouška stopařšká (A)

IGP – FH – zkouška stopařská (A)

UPr 1 – 3 – zkouška poslušnosti (B – IGP)

SPr 1 – 3 – zkouška obranářská (C – IGP)

GPr 1 – 3 – zkouška praovní upotřebitelnosti (B, C – IGP)

IGP – ZTP – zkouška chovné způsobilosti (A, B, C)

IGP – V – předzkouška IGP (A, B, C)

IGP 1 – 3 – zkouška pro pracovní psy (A, B, C)

Platný online mezinárodní řád IGP

Předchozí řád IPO (platný do 31. 12. 2018)

NÁRODNÍ ZKUŠEBNÍ ŘÁD

Zkoušky dle NZŘ:

ZZO – zkouška základní ovladatelnosti (B, D)

ZZO 1 – 3 – zkouška poslušnosti (B – ZVV)

ZM – zkouška základního minima (A, B, C)

ZVV 1 – 3 – zkouška všestranného výcviku (A, B, C)

ZPS 1 – 2 – zkouška psa stopaře (A, B)

ZPO 1 – 2 – zkouška psa obranáře (B, C)

ZMMP – zkouška základního minima malých plemen (A, B, D)

ZMP 1 – 3 – zkouška malých plemen (A, B, D)

ZMPO – zkouška malých plemen psa obranáře (B, D)

Platný online národní řád

KYNOLOGICKÁ JEDNOTA ČESKÉ REPUBLIKY

Zkoušky dle KJ ČR Brno:

ZOP – zkouška ovladatelnosti psa (B, D)

ZPU 1  – zkouška pracovní upotřebitelnosti (B, D)

ZPU 2 – zkouška pracovní upotřebitelnosti (A, B, C)

ZPU – S – zkouška pracovní upotřebitelnosti – speciál (A, B, D)

Platný online zkušební řád KJ ČR Brno

Vysvětlivky – oddíl: A – stopa, B – poslušnost, C – obrana, D – speciální cviky

ZÁVODNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD DOGDANCING V ČESKÉ REPUBLICE

Postupové zkoušky z DD

Divize MD – Musical Dressage: MD1, MD2, MD3

Divize HtM – Heelwork to Music: HtM1, HtM2, HtM3

Divize F – Freestyle: F1, F2, F3

Divize DwD – Dances with Dogs: DwD1, DwD2, DwD3

Platný online závodní a zkušební řád DD v ČR

8.4.2019 v rubrice: Zkušební řády Autor: V
© cvicak.net 2003-2020