Schůze výboru 2.8.2014

Zápis ze schůze výboru

Termín: 2.8.2014, zahájení v 17:30, místo konání: KK Blansko

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel
Omluveni: Bohumil Hrazdíra

Projednávané body:

  • 1. Nácvik vystavování psů
  • 2. Rozhodčí na zkoušky v II. pololetí
  • 3. Návrh na dogtrekkingovou akci
  • 4. Klubové překážky
  • 5. Kontrola očkovacích průkazů

ad 1) Nácvik vystavování psů
Od 2.8.2014 bude provádět KK Blansko v rámci výcvikových hodin přípravu na svody mladých, plemeníků, výstavy a bonitace. V případě zájmu kontaktuje pověřené výcvikáře uvedené v rozpisu výcvikářů. Jmenovitě: Jarmila Jurová, Hana Popelková, Veronika Hasová, Petra Ocetková. Výcvikové dny: neděle, pátek – po dohodě.

ad 2) Rozhodčí na zkoušky v II. pololetí 2014

  • 21.9. – zkoušky dle KJ Brno (ZOP, ZPU-1)- Marcela Nalezená
  • 19.10. – zkoušky dle NZŘ (ZZO, ZMMP, ZPS1) – Milan Mnich
  • 2.11. – zkoušky dle MZŘ (BH, IPO, UPr, FPr, StPr) – Milan Oliva

ad 3) Návrh na dogtrekkingovou akci
Výboru byl podán návrh na uspořádání dogtrekkingového závodu v termínu od 28.5.-31.5.2015. Jed­natelka Veronika Hasová pověřila navrhovatele Petra Blažka, aby vyřídil potřebnou agendu pro uspořádání akce. Na základě podkladů klub rozhodne zda bude pořadatelem akce. Dokumentace a informace jsou požadovány k předložení do 31.12.2014.

ad 4) Klubové překážky
a) mobilní zátarasa pro zabezpečení výcviku při zkouškách a trénincích je dokončena, Miroslav Nohel a další pomocníci, kteří se podíleli na práci, vysvětlí její používání.

b) nízká kladina – její dokončení zajistí v co nejkratším termínu brigádnická referentka Jarmila Jurová.

ad 5) Kontrola očkovacích průkazů
Od 2.8.2014 bude průběžně prováděna kontrola očkovacích průkazů zda jsou psi v imunitě proti vzteklině a infekčním nemocem. Všichni výcvikáři mají povinnost údaje kontrolovat a zapisovat do kolonky v knize docházky.

Projednávané body 1–5 byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

11.8.2014 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020