Schůze výboru 19.1.2013

Zápis ze schůze výboru

Termín: 19.1.2013, zahájení v 15:30, místo konání: salonek hotelu Probe

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová,
Hana Popelková, Mgr. Petra Ocetková, Bohumil Hrazdíra, Miroslav Nohel

Projednávané body:

  • 1. Návrh na zvýšení členského příspěvku
  • 2. Úprava bodovacího systému
  • 3. Změna hodin ve skupině tance se psem
  • 4. Docházka – podmínky členství
  • 5. Aktualizace webu

ad 1) Jarka navrhla navýšení členského příspěvku o 50,– na rok 2014.

Pro: Jarmila Jurová, Hana Popelková, Mgr. Petra Ocetková
Proti: Kamil Svěrák, Veronika Hasová, Miroslav Nohel, Bohumil Hrazdíra

Návrh nebyl schválen.

ad 2) Výbor dospěl ke změnám v bodovací tabulce – nebude započítávána docházka. Bodování bude rozděleno na dvě skupiny:
1. skupina do ukončeného 3. roku věku psa (tzn. den před čtvrtými narozeninami)
2. skupina od 4 let psa neomezeně

Soutěžit lze pouze v jedné kategorii s jedním psem. V případě více psů může psovod soutěžit s jedním psem v každé kategorii. V obou kategoriích se bude vyhlašovat 5 nejlepších členů.

ad 3) Od 27.1.2013 bude skupina tance fungovat jednou za 14 dní, rozpis výcviku skupiny tance se psem bude průběžně zveřejňován na stránkách klubu. Členové z této skupiny budou docházet v týdnu, kdy nebude hodina tance, na skupinu základího výcviku v neděli.

ad 4) Návrh výboru klubu na změny v podmínkách členství v KK Blansko: povinná docházka se bude započítávat členům do 3 let, měla by být 50%.
(Tzn. od 3 let není docházka podmínkou členství).

ad 5) Aktualizaci webu na základě schválených změn provede Veronika Hasová

Projednávané body 2.- 5. byly schváleny jednohlasně.

Zapsala: Veronika Hasová

21.1.2013 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020