Schůze výboru 6.11.2013

Zápis ze schůze výboru

Termín: 6.11.2013, zahájení v 19:00, místo konání: restaurace Aquapark

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel, Bohumil Hrazdíra

Projednávané body:

  • 1. Srandazávod
  • 2. Zkouška MZŘ
  • 3. Plán zkoušek na I. pololetí 2014
  • 4. Úprava bodovací tabulky
  • 5. Výroční členská schůze

ad 1) Srandazávod

Letošní srandazávod se bude konat dne 8.12.2013. Výherce minulého srandazávodu zorganizuje letošní ročník. Informace budou včas dodány. Poslední možnost získat brigádnické hodiny při pomoci s akcí – úklid, občerstvení, apod..

ad 2) Zkouška MZŘ
Pro mimořádný zájem našich členů se výbor klubu rozhodl uspořádat zkoušku mezinárodního řádu dne 30.11.2013. Bližší informace budou doplněny. Zajistí Veronika Hasová, vedoucí akce Miroslav Nohel.

ad 3) Plán zkoušek na I. pololetí 2014

  • 20.4. – zkoušky dle NZŘ (ZZO, ZMMP, ZPS1)
  • 25.5. – zkoušky dle KJ Brno (ZOP, ZPU-1)
  • 15.6. – zkoušky dle MZŘ (BH, FPr1–3, StPr1–3)

ad 4) Úprava bodovací tabulky
Pro úplnost údajů byly provedeny změny v bodovací tabulce, \(viz. bodovací tabulka)\
Administrativní schválené změny zpracuje Veronika Hasová. Pro výroční schůzi tabulku vypracují a ceny zajistí garanti Petra Ocetková a Hana Popelková.
Výzva pro členy klubu: Zkoušky, závody a další účast na kynologických akcích mimo náš klub zasílejte do 15.1.2014 na e-mail: soloriens@seznam.cz. Pro potvrzení uvádějte zdroj zkoušek (odkaz apod., kde může být výsledek dohledán). Vyhlášení výsledků celoroční soutěže proběhne na Výroční členské schůzi.

Pro: Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel, Bohumil Hrazdíra

Zdržel se: Kamil Svěrák

ad 5) Výroční schůze
Výroční členská schůze se bude konat 25.1.2014, místo a čas bude včas upřesněno. Informace dodá Kamil Svěrák.

Projednávané body 1–3, 5, byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

14.11.2013 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020