Řád cvičiště

Vstup na cvičiště je povolen pouze členům klubu a jimi uvedeným hostům nad 18 let, výjimku tvoří nezletilí psovodi.Všechny osoby (návštěvníci cvičiště, členové KK, účastníci pořádaných akcí) se musí řídit tímto řádem, pokyny členů výboru a výcvikářů.Při výcviku se všichni řídí pokyny vedoucího výcviku nebo výcvikáře ve skupiněOsoby, které se výcviku nezúčastňují se musí zdržovat na místech, kde nenarušují výcvikPřipomínky k dění na cvičišti můžete vznést na schůzi klubu, před začátkem a po ukončení výcvikuV klubovně a oploceném areálu cvičiště po sobě každý sám uklízí (odpadky, nádobí, překážky,…)V klubovně a areálu cvičiště je zakázáno kouření. Věci si psovodi odloží na věšáky a určené prostory na vnější stěně klubovny.Od 6-ti měsíců musí mít pes na cvičišti náhubek. Výcvikáři rozhodují, kteří psi mimo výcvik musí mít vždy nasazený náhubek. V době výcviku dle pokynů výcvikáře.Na cvičišti nesmí psi volně pobíhat bez dozoru psovoda. K umístění psa slouží odkládací kotce.Všichni psi musí být očkovaní proti vzteklině, parvoviróze, leptospiróze, psince a hepatitidě (ne mladší 14-ti dnů a starší 1 roku)Všichni psi musí být pravidelně odblešováni a odčervováni, minimálně 2× ročněNenaočkovaní a neodčervení psi, psi nemocní a háravé feny mají vstup na cvičiště zakázán (výjimku může udělit pro háravé feny po předchozí domluvě výcvikář).Háravé feny mají zákaz vstupu na cvičiště i ve dnech mimo výcvik. Ve dnech výcvikových akcí (zkoušky, závody, ukázky a na obranu a stopy) je třeba háravé feny nahlásit předem.Každý psovod je POVINNEN UKLÍZET výkaly po svém psovi v prostoru cvičiště.Za škody způsobené psem odpovídá psovod, při vstupu psa do klubovny zajistí jeho majitel úklid.Zakazuje se přivazovat psa k plotu podél překážek a k plotu přední strany cvičiště, k odložení psa slouží odkládací kotce, úvazné kolíky. Pokud není jinde místo, je nutné psy uvazovat k plotu u země.Po ukončení výcviku musí být prostor cvičiště uklizen, klubovna a branka zamčeny.Výcvikové pomůcky (zástěny, rukáv apod.) musí být uloženy zpět na své místo.
29.10.2018 v rubrice: Cvičiště Autor: Kamil
© cvicak.net 2003-2020