Náplň

Program pro MŠ, ZŠ a Spec.Školy

Tento program má dětem vysvětlit, že pejsek není žádná hračka, že je mnoho práce při jeho pořízení jak se správnou výchovou, tak péčí. Obsah programu a jejich provedení konzultujeme s pedagogy. Vysvětlujeme dětem, jak se majitel musí chovat k vlastnímu psovi, aby jejich vztah měl správné základy. Ukazujeme, jak se o psa správně starat, jak ho správně krmit a jaké má mít doma zázemí. Dále potom vysvětlujeme, jak se správně chovat k cizím psům a naopak, jak se nikdy chovat nesmí. Stejně tak jak můžeme psa svým chováním vyprovokovat k útoku, a jak ho můžeme naopak svým postojem uklidnit. Opět následují předem připravené praktické ukázky, kde se mohou děti přesvědčit a vyzkoušet, že to co jim povídáme skutečně v praxi funguje. Seznamujeme je rovněž se správným přístupem k cizímu psovi v přítomnosti jeho majitele, ale i při kontaktu se psem bez majitele. Aby se vyvarovali zbytečným konfliktům často vzniklých z nepochopení varovných signálů. Poukazujeme na nezbytnost základního výcviku poslušnosti každého psa, neboť jak si svého psa vychováme, tak nás bude vnímat naše okolí. Jedním z dalších témat je různé využití psů se speciálním výcvikem, ukázujeme velice náročnou práci canisterapeutických psů nebo ukázky činností asistenčních psů, které mají u dětí veliký úspěch. Snažíme se děti naučit zodpovědnosti počínající pořízením štěněte, jeho socializací i dalšími základními povinnostmi, které vyplývají z držení psa. Děti jsou seznámeny s tím, co vše mohou se svým psem dělat ve volném čase . Jak mohou obohatit svůj společný život ku prospěchu obou. Naše výuka nespočívá pouze ve výkladu a ukázkách. Aktivním zapojením dětí si udržujeme jejich stálou pozornost, což přispěje k využití získaných znalostí v běžném životě.

Varianty:

Hromadný program
většinou ve venkovním prostředí pro větší počet dětí nebo tříd. Zúčastňuje se více členů kynologického klubu se svými psy a program je nejvíce zaměřen na výcvik psů.
Kontakt:
Mgr. Hana Součková – předsedkyně kynologického klubu Blansko, mob: 776 565 690

Individuální program
Program je vhodný pro komornější , většinou vnitřní prostředí a menší počty dětí, hlavně pro MŠ, nebo jednotlivé třídy.. Zúčastňují se většinou pouze dva psi, pokud si nepřejete více.
Kontakt:
Jarmila Jurová – mobil: 608433512,e-mail:jarka@mayta.info
Monika Pelíšková, – zdravotní sestra, výcvikář kynologického klubu BK, 12 let kynologie, 3 roky canisterapie (1997–2000), mobil:728714568, e-mail:rici@dalmatian.cz

8.3.2006 v rubrice: Programy pro veřejnost Autor: Kamil
© cvicak.net 2003-2020