Výroční schůze 2016

Akce proběhla 23. 1. 2016 od 17:30, v restauraci Stodola Blansko.
Zúčastnilo se 20 členů.

Program:

 • platba příspěvků, zahájení
 • zprávy členů výboru
 • zvolení nového výcvikáře
 • dogtrekkingová akce
 • volba nového kronikáře
 • večeře
 • nový člen výboru
 • vyhlášení nejúspěšnějších členů
 • diskuze

1. Zprávy členů výboru

Zprávu o hospodaření klubu přečetl Kamil Svěrák.

Období: 01. 01. 2015 – 31. 12. 2015

Převod z r. 2014: 23 325,–

Položka Příjmy výdaje
Klubová akce 49 543 49 551
Klubové příspěvky 23 850 0
Startovné za zkoušky a závody 14 200 0
Doplatky povinných brig. hodin 1 850 0
Občerstvení na akcích 0 12 155
Posudné, cestovné za zkoušky 0 7 322
Vrácení přepl. brig. hodin 0 7 100
Propagační předměty 0 7 079
Materiál klubovna 0 4 787
Poplatek MSKS 0 2 860
Potřeby pro výcvik 0 2 157
Nájem pozemků 0 1 277
Poplatek webstránky 0 728
Poštovné, poštovní ceniny 0 331
Celkem 89 443 95 347

Obrat celkem: 17 421,–

Příjmy celkem: 89 443,–
Výdaje celkem: 95 347,–
Rozdíl příjmů a výdajů: –5 904,–

Zprávu brigádnického referenta přednesla Jarmila Jurová. Sdělila, že v loňském roce proběhly 3 celodenní brigády. Především se úspěšně opravily schody do klubovny a plánovaná rekonstrukce kotců byla přesunuta na rok 2016. O zajištění se postará Radek Valášek.

V roce 2016 je plánovaná rekonstrukce klubovny. Prosíme všechny členy, aby přidali ruku k dílu a zúčastnili se vyhlášených brigád a příprav.

Míra Klíma se přihlásil, že si vezme na starost celoroční sekání trávy

Za splnění povinných brigádnických hodin vám bude snížen poplatek za členství v klubu.

Kamil pochválil Radka Valáška a Aleše Kunce za brigádnickou práci pro klub.

Zprávu o výsledcích zkoušek našeho cvičáku přečetla Petra Ocetková: \výsledky zkoušek KK Blansko 2015\.

Zprávu o zkouškách a jiných aktivitách mimo naše cvičiště přečetla také Petra Ocetková: \výsledky zkoušek a úspěchů na jiných KK\ a pochválila členy za aktivní činnost. Petra poděkovala všem, kteří zaslali své výsledky o prezentaci našeho klubu i mimo cvičák do bodovací celoroční soutěže. Oznámila aktualizaci tabulky složených zkoušek, která bude vyvěšena na venkovní nástěnce našeho cvičiště.

Zkoušky plánované na KK Blansko pro 1. pol 2016:

 • 24.4.2016 zkoušky dle NŘ + MZŘ – rozh. Jan Boleslav
 • 15.5.2016 zkoušky dle KJ Brno – rozh. Marcela Nalezená
 • 12.6.2016 zkoušky dle NŘ + MZŘ – rozh. Jiří Hammer

2. Nový výcvikář

Veronika oznámila členům informaci o nové výcvikářce pro náš klub, kterou bude od roku 2016 Dana Novotná.

3. Dogtrekkingová akce

Petr Blažek dal na vědomí, že i v letošním roce se bude konat dogtrekkingová akce za pokladem Voka IV. z Holštejna pod záštitou našeho klubu. Termín: 26.-29.5.2016. Nej­kratší trasa bude 20 km a nejdelší 120 km. Více informací najdete na webu: http://www.dogtrekking-holstejn.cz.
Brigády pro členy klubu, kteří by se chtěli podílet jako pomocníci na této akci, budou platné stejně jako na loňském ročníku. Kontakt: petr.blazek@gmail.com

4. Nový kronikář
Veronika členům navrhla možnost pozice klubového kronikáře a seznámila je s pracovní náplní. Přihlásila se Dana Novotná, která se bude o klubové kroniky starat. Děkujeme.

5. Večeře

6. Volba nového člena výboru
Bohumil Hrazdíra, který byl členem výboru od roku 2009, oznámil výboru odstoupení z funkce ze zdravotních důvodů. Na základě této informace předseda vyzval výbor k návrhu kandidátů. Poté proběhlo tajné hlasování členů klubu, které veřejně vyhodnotili předseda a místopředsedkyně. Výsledky hlasování:

 • Tereza Blatná – 2 hlasy
 • Radek Valášek – 7 hlasů
 • Monika Urbanová – 11 hlasů

Novým členem výboru byla zvolena Monika Urbanová.

7. Nejúspěšnější členové klubu za rok 2015

Kamil a Mirek vyhlásili nejúspěšnější členy za rok 2015 ve třech kategoriích.

I. psi do 4 let

1. Dana Novotná + Tequila – 147 bodů
2. Hana Popelková + Eywy – 97 bodů
3. Denisa Smigová + Nimzi – 92 bodů
4. Aleš Kunc + Kesii – 90 bodů
5. Michaela Gráblová + Damy – 86 bodů
6. Martin Trtílek + Dery – 68 bodů
7.-8. Hana Lokajová + Dorian – 50 bodů
7.-8. Petra Ocetková + Eroica – 50 bodů
9. Jaromír Souček + Dew – 26 bodů

obrázek: tc_066.jpg; rozlišení: 250 × 167 px; velikost 8 kb;

II. psi od 4 let

1. Jarmila Jurová + Panky – 191,5 bodů
2. Miroslav Klíma + Chagall – 187 bodů
3. Petra Ocetková + Carioca – 144 bodů
4. Denisa Smigová + Coraline – 103,5 bodů
5. Marie Nečasová + Aschere – 97 bodů
6. Petr Blažek + Charles – 96 bodů
7. Tereza Blatná + Cody – 94,5 bodů

obrázek: tc_068.jpg; rozlišení: 250 × 167 px; velikost 10 kb;

III. psi od 8 let

1. Veronika Hasová + Abora – 179 bodů
2. Jarmila Jurová + Stinky – 160 bodů
3. Petra Ocetková + Fred – 47 bodů
4. Monika Urbanová + Lucky – 40 bodů
5. Hana Popelková + Jenny – 38 bodů

obrázek: tc_072.jpg; rozlišení: 250 × 167 px; velikost 10 kb;

Jarka poděkovala Petře Ocetkové za práci s výsledky celoroční soutěže a za krásné ceny. Petra poté vyjádřila poděkování Hance za spolupráci při chystání cen a vyhodnocení, na kterém se obě podílely.

8. Diskuze

Aleš Kunc navrhl možnost nácviku obran, které by se mohly konat na našem cvičišti. Pokud máte zájem, kontakt na Aleše je: auroriakasiderasilesia@seznam.cz, tel.: 702 634 989

Veronika navrhla možnost opět objednání klubových triček, brzy dodá informace.

Monika Urbanová nabídla možnost zopakovat přednášku o hersenwerku: Hersenwerk je koncept holandské instruktorky a terapeutky psů. Prostřednictvím hlavolamu se pes učí vynalézavosti, sebeovládání, trpělivosti a samostatnému řešení problémů. Je vhodný pro každého psa, největší přínos má pro psy nesoustředěné, reaktivní, s nízkým sebevědomím,…Vloni byla pouze „přednáška“, ale podle zájmu by se dala udělat i praktická lekce, kde byste se naučili, jak svému psu hlavolam představit a vést ho, vyrobit si vlastní hlavolam a zlepšit vzájemný vztah. Na věku pejska ani dosavadních úspěších ve výcviku nezáleží – jde jen o Váš zájem dozvědět se něco nového. V případě zájmu či dotazů kontaktujte: urbanovamon@seznam.cz

Galerie z akce:

obrázek: tn_071.jpg; rozlišení: 300 × 200 px; velikost 12 kb;

Zapsala Veronika Hasová

26.1.2016 v rubrice: Výroční schůze 2016 Autor: V
© cvicak.net 2003-2020