Schuzka vyboru 18.11.2007

Schůze výboru 18.11. 2007 na cvičišti v klubovně

Přítomní členové výboru:

Součková, Jurová, Daňková, Svěrák, Němcová, Starý
Omluvena: Pelíšková
Host: Petra Ocetková

Projednávané body:

 1. Zavedení skupiny tance se psem

  Klub oslovila bývalá členka klubu Petra Ocetková s tím, že by si ráda vzala na starost vedení skupiny tance se psem. Zavedení skupiny bylo přítomnými členy klubu jednohlasně odsouhlaseno za následujících podmínek:

  Skupina se bude scházet od února 2008, vždy v pátek v 16 hod na cvičáku

  Výcvikář: Mgr. Petra Ocetková, zástup Monika Urbanová

  Podmínky členství stejné jako pro ostatní skupiny (psovodi od 12-ti let, docházka 70% prvního půl roku, dál 60%, povinné brigádnické hodiny, příspěvky)

  Skupina tance se psem se bude zaměřovat na základní poslušnost potřebnou pro tanec a na výuku samotného tance se psem. Bude fungovat jako samostatná skupina vedle skupiny štěňat a ovladatelnosti. Při přihlášení do klubu si psovod zvolí jednu z těchto skupin jako hlavní, ve které mu bude sledována docházka. Ostatní skupiny může navštěvovat také. Účast ve skupině tance se psem však nebude nahrazovat nedělní docházku pro členy ze skupiny štěňat a ovladatelnosti. Přestup v průběhu roku z jedné skupiny do druhé je možný.

  Informování členů a veřejnosti zajistí Součková, Svěrák

 2. Úprava podmínek členství

  Byly aktualizovány podmínky členství v KK Blansko. Aktualizaci na www stránkách zajistí Svěrák.

 3. Investiční a brigádnické plány na rok 2008
  • doplnění posezení v areálu cvičiště (tak, aby se na závody a jiné akce nemusely navážet stoly a lavice) (zjistí Starý)
  • další odkládací kotce
  • výměna posezení v klubovně za lavice po celém obvodu
  • výměna desky na kladině (zajistí dle domluvy p. Bezděk?)
  • likvidace skalních útvarů na place
  • doplňovat lékárničku!
 4. Klubové auto

  Vzhledem k malému využití klubového auta a k tomu neúměrným nákladům na provoz, bylo jednohlasně odsouhlaseno zrušení klubového auta. (prodej nebo likvidaci zajistí Součková)

 5. Výroční schůze 2007

  Proběhne v půlce ledna 2008. Pokud budou zajištěny dobré podmínky v nějakém jiném podniku, proběhne schůze jinde než v salónku Hotelu Probe, kde jsme nebyli spokojeni s obsluhou a s jídlem. (zajistí Součková)

  Byla projednána menší úprava průběhu schůze (poskytnutí menšího občerstvení členům na účet klubu) a byl předběžně domluven program schůze. Všichni členové obdrží včas písemnou pozvánku.

  Mezi vánočními svátky se členové výboru a dobrovolníci sejdou u Hany, kde proběhne uzavírka brigádnických hodin a docházky, účetnictví, bodovacího systému, chystání výroční schůze atd. Občerstvení bude jako vždy.

 6. Změny v počítání docházky

  Členové výboru projevili nespokojenost s počítáním docházky v případě kombinace častých účastí psovoda na akcích mimo klub, vysokou nemocností a docházkou 100%, která neodpovídá praktické účasti na výcviku. Proběhla rozsáhlá diskuze. V zájmu toho, aby % údaj o docházce více odpovídal osobní účasti na výcviku nebude docházka od roku 2008 vyhodnocována v případě, že nemoc bude převyšovat účast na výcviku nebo účast na jiných akcích, které nemají výcvikový charakter bude převyšovat účast na výcviku. Nebude tak možno získat docházku 100% bez převažující účasti na výcviku a tím pádem ani body do bodovacího systému.

 7. Změny v časovém uspořádání výcviku

  Od února 2008 budou přehozeny začátky výcviku skupiny štěňat a ovladatelnosti z důvodu plynulejšího přechodu k výcviku obrany a možnosti psovodů ze skupiny štěňat zhlédnout pokročilejší výcvik.

  Skupina štěňat: výcvik od 9–10 hod., po ukončení socializace štěňat ve skupině

  Skupina ovladatelnosti: výcvik od 10–11 hod., po ukončení pokračuje nácvik obran

 8. Podklady pro bodovací systém

  Členové klubu, kteří chtějí mít započítány bodíky do bodovacího systému donesou podklady nejpozději na neděli 16.12.

 9. Výměna zámku

  V nejbližší době bude vyměněn zámek na vstupní brance, který už jde velmi těžko otevírat. Klíče od branky budou zájemcům rozdány. Zároveň se tak znemožní přístup bývalým členům, kteří klíč neodevzdali.

 10. Výcvikové akce roku 2008

  Zkoušky ovladatelnosti 20.4. 2008

  III. ročník klubového závodu v poslušnosti 11.5. 2008

  Zkoušky NZŘ 25.5. 2008

Zapsala: Hana Součková

21.11.2007 v rubrice: Klubové zprávy Autor: Kamil
© cvicak.net 2003-2020