Schůze výboru 4.4.2019

Zápis ze schůze výboru

Termín: 4. 4. 2019, zahájení v 19:15, místo konání: restaurace Myslivna.

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová,
Hana Popelková, Petra Ocetková, Miroslav Nohel, Monika Urbanová

Hosté: Hana Lokajová, Petr Lokaj, Iveta Nohelová

Projednávané body:

 • 1. Bodovací tabulka
 • 2. Nové výcvikářky
 • 3. Letní posezení
 • 4. Návrh na odkoupení pozemku
 • 5. Aktualizace podmínek členství
 • 6. Setkání APZ
 • 7. Plán zkoušek II. pololetí
 • 8. Nová záložka – Zkušební řády
 • 9. Nová záložka – Úspěchy našich členů
 • 10. Přezkoušení ZZO a ZOP

ad 1) Bodovací tabulka

Výbor se jednomyslně rozhodl zrušit tradiční celoroční bodovací systém. Platnost tabulky zaniká dne 4. 4. 2019.

ad 2) Nové výcvikářky

Byly schváleny přítomné nové výcvikářky klubu, Hana Lokajová a Iveta Nohelová.

ad 3) Letní posezení

V sobotu 3. 8. 2019 se na cvičišti uskuteční přátelské posezení členů klubu. Občerstvení ze strany klubu nebude zajištěno.

ad 4) Návrh na odkoupení pozemku

Výbor klubu pověřuje navrhovatele pana Pavla Huňku k jednání v záležitosti odkoupení pozemku za plotem cvičiště, který má náš kynologický klub v pronájmu. Pan Huňka bude zplnomocněn předsedou klubu Kamilem Svěrákem.

ad 5) Aktualizace podmínek členství

Budou aktualizovány informace a doplněn odkaz na stanovy klubu, sloučení přihlášek pro lepší přehlednost, uvedení výhod členství a poplatku za psy. Vypracuje Veronika Hasová.

ad 6) Setkání APZ

Výbor schválil žádost Veroniky Hasové o povolení k soukromé akci, setkání plemene Appenzellský salašnický pes, která je plánovaná v odpoledních hodinách dne 11. 5. 2019 v prostorách cvičiště.

ad 7) Plán zkoušek II. pololetí

 • 15. 9. 2019 NZŘ + MZŘ
 • 20. 10. 2019 NZŘ + MZŘ

ad 8) Nová záložka – Zkušební řády

Na klubovém webu bude přidána nová záložka, kde najdete kompletní přehled zkoušek sportovní kynologie a zkušební řády (včetně zkušebního řádu z dogdancingu) online ke stažení. Vypracuje Veronika Hasová.

ad 9) Nová záložka – Úspěchy našich členů

Na webu bude přidána nová rubrika, kde se budou datovat úspěchy našich členů klubu – z výstav, zkoušek na jiných cvičištích, ze závodů, apod. Posílání informací je dobrovolné a dle zájmu našich členů. Rubriku bude mít na starosti Veronika Hasová, informace ke zveřejnění posílejte prosím na e-mail niki@cvicak.net.

ad 10) Přezkoušení ZZO a ZOP

Členové klubu, kteří mají zájem jít na zkoušky v 1. pololetí, budou mít možnost přezkoušení pod vedením Petry Ocetkové. Přezkoušení se bude konat na našem cvičišti:

 • v pátek 12. 4. 2019 od 18:45 přezkoušení ke zkoušce ZZO
 • v pátek 3. 5. 2019 od 18:45 přezkoušení ke zkoušce ZOP

Všechny body byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

8.4.2019 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020