Schůze výboru 3.10.2011

Zápis ze schůze výboru 2011

Termín: 3.10.2011, zahájení v 19:30, místo konání: restaurace Aquapark.

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová,
Hana Popelková, Mgr. Petra Ocetková

Omluvena: Petra Holoušová

Nepřítomni: Bohumil Hrazdíra

Projednávané body:

 1. Bodový systém
 2. Seminář pozitivní motivace (shaping)
 3. Školení s rozhodčím A. Poučem (poslušnost)
 4. Členská schůze 2012
 5. Zkoušky – 1. pololetí 2012
 6. Aktualizace vizitek členů
 7. Brigáda
 8. Změna času skupiny štěňat
 9. Nové výcvikářky
 10. Rekonstrukce agility překážek

ad 1) Výborová schůze odsouhlasila zrušení bodového systému. Důvodem je, že všichni členové nezasílají podklady, hodnocení není objektivní. Při další členské schůzi bude hlasováno o případném obnovení bodovacího systému pro rok 2012.

Pro: Jarmila Jurová, Kamil Svěrák, Veronika Hasová, Hana Popelková, Mgr. Petra Ocetková

ad 2) Veronika Hasová navrhla uspořádání semináře pozitivní motivace se zaměřením na shaping (tvarování). Předběžný termín semináře: leden, únor 2012. Výbor souhlasí, bližší informace v příštím roce zajistí V. Hasová.

ad 3) Klub plánuje školení v roce 2012 s rozhodčím A. Poučem o povelové metodice, rozhodčí bude osloven, termín upřesněn, zajistí J. Jurová.

ad 4) Členská schůze bude 21. 1. 2012, místo konání bude upřesněno.

ad 5) Zkoušky na 1. pololetí

 • NZŘ – 15. 4. 2012
 • KJ Brno – 20. 5. 2012

ad 6) Aktualizace vizitek členů – vypracuje Veronika Hasová, podklady dodá Kamil Svěřák.

ad 7) Brigáda se bude konat 22. 10. 2011 (sobota) od 10:00. Dne 23. 10. 2011 výcvik proběhne klasicky.

ad 8) Od začátku listopadu 2011 bude skupina štěňat začínat od 9:00 a bude ukončována dle pokynů výcvikáře.

ad 9) Pro výcvik poslušností byly zvoleny nové výcvikářky Tereza Blatná a Denisa Smigová.

Pro: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Hana Popelková, Mgr. Petra Ocetková, Veronika Hasová

ad 10) Výbor souhlasí s postupnou rekonstrukcí agility překážek.

Zapsala: Veronika Hasová

4.10.2011 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020