Schůze výboru 19.04.2008

Schůze výboru 19.04.2008

Přítomní členové výboru: Součková, Jurová, Daňková, Svěrák, Němcová
Nepřítomni: Pelíšková, Starý

Projednávané body:

 1. Návrh na odvolání Moniky Pelíškové z funkce člena výboru

  Hana Součková podala návrh na odvolání Moniky Pelíškové z funkce člena výboru. Uvedla, že se jako člen výboru v roce 2007 nezúčastnila žádné schůze výboru a v dubnu 2008 není dosud členkou klubu. Na cvičák dochází minimálně a organizace akcí se neúčastní.

  Odvolání Moniky Pelíškové bylo přítomnými členy výboru jednohlasně odsouhlaseno a nebyly vzneseny žádné námitky. Za tímto účelem bude dle Stanov MSKS svolána členská schůze a bude navržena tato změna ve složení výboru a zvolen nový člen.

 2. Byl projednán plán akcí na II. pololetí 2008 a akce byly nahlášeny ke zveřejnění v kalendáři výcvikových akcí MSKS.

  12. října – zkoušky ovladatelnosti

  26. října – zkušební řád SchH/VPG (zkoušky BH, stopařské FPr)

 3. Brigádnická činnost
  • posekat trávu před zkouškami 25.5.
  • výměna dvířek, oprava u kotců
  • úklid klubovny před zkouškami
  • Celodenní brigáda je plánována na červen-červenec.
 4. H. Součková podala informace o technickém stavu klubového auta. Bylo domluveno, že nebude prováděna jeho další oprava, bude ve stávajícím stavu nabídnuto zájemcům nebo zlikvidováno.
 5. H. Součková podala informace o ukončení terminovaného vkladu u ČSOB, kde jsou uloženy finance klubu. Hotovost bude převedena na účet a dobrou úrokovou sazbou.
 6. Změny v organizaci výcviku s účinností od května 2008 (po vycházce od 11.5.2008)

  zahájení výcviku

  skupina štěňata od 8:45 h

  skupina ovladatelnosti od 10:00 h

  Obrana od 11:00 h 1× za 14 dní i častěji dle možností figuranta (z organizačních důvodů není v našich silách s konáním obrany zájemce seznamovat předem)

 7. Organizační změny ve skupině ovladatelnosti

  S účinností od května 2008 přistupujeme ke změně v docházce členů klubu, kteří s jedním psem docházejí na cvičiště 3 roky a více. Tuto dobu považujeme za dostačující pro zvládnutí základní ovladatelnosti se psem a složení základních zkoušek ovladatelnosti. Tato doba je dostačující také pro formování povahy a chování psa přes období dospívání. U členů klubu, kteří s jedním psem docházejí na cvičiště více než tři roky již nebude sledována docházka jako jedna z podmínek členství a tito členové si budou cvičit samostatně ve své skupince v rámci vypsané doby výcviku. Výjimku budou tvořit majitelé psů, kteří z určitých důvodů jsou stále v přípravě na zkoušku, majitelé povahově nevyrovnaných psů, kteří potřebují kolektiv a nácvik ve skupině, majitelé psů, kteří mají vyšší výcvikové cíle a věnují se všestrannému výcviku.

  Seznam členů, kteří se již nemusí účastnit výcviku ve skupině a uvolní tak místo členům, kteří přejdou ze skupiny štěňat, bude vyvěšen na cvičišti na klubové nástěnce.

  K těmto změnám jsme přistoupili z důvodu zachování kvality výcviku ve skupině, omezených možností výcvikářů a umožnění příchodu nových zájemců o členství v klubu bez vyhlašování stop stavu v příjmu členů.

  Ostatní podmínky členství v klubu pro tyto psovody zůstávají beze změny (brigádnické hodiny povinné i nepovinné, dodržování řádu cvičiště, atd.).

 8. Výbor klubu odhlasoval zrušení povinných brigádnických hodin u výcvikářů, z důvodu jejich náročné práce s psovody při nedělním cvičení. A od roku 2009 jim budou zrušeny také nepovinné brigádnické hodiny. Členský příspěvek bude nižší o 300,– Kč za předplacené brigády.
 9. Vzhledem k nízkým odborným znalostem psovodů v oblasti výcviku psa v obraně, bude zavedena povinná teoretická příprava na tuto disciplínu pro psovody, kteří docházejí na obranu a nemají alespoň základní zkušenosti. Teoretická příprava bude probíhat příjemnou formou v klubovně, ve stanovenou dobu, a to z důvodu zajištění bezpečnosti figuranta a správného vedení psa při obraně.
 10. Vzhledem k časové vytíženosti výcvikářů a zajištění nedělního vedení výcviku v době nemoci a dovolených byli jako pomocníci výcvikáře ustanoveni Pavlína Pokorná, Kamil Svěrák a Jarmila Jurová.

Zapsala: Hana Součková

30.4.2008 v rubrice: Klubové zprávy Autor: Kamil
© cvicak.net 2003-2020