Výroční členská klubová schůze 2006

4. 2. 2006 Hotel Probe začátek v 15.00 hod.
Zúčastnilo se 30 členů a 10 přátel klubu.

Opět jsme se sešli, abychom uzavřeli uplynulý kynologický rok 2005. Výroční schůze proběhla také v duchu oslav 50. výročí založení Kynologického klubu Blansko.

Program:
– vyúčtování brigádnických hodin
– zahájení,zprávy členů výboru
– diskuse

Zpráva k organizaci klubu – Mgr.Hana Součková Noví členové byli informováni o zařazení klubu ve svazu byli informováni o dávné i nedávné historii klubu a oslavách 50. výročí založení klubu. Současný výbor klubu ukončil volební období. Proběhlo hlasování a volba nového výboru klubu na volební období 2006–09
předseda – Mgr. Hana Součková.
členové výboru: Jarmila Jurová, Miroslava Němcová, Jan Starý, Kamil Svěrák, Šárka Daňková, Monika Pelíšková

Bylo odhlasováno zvýšení členských příspěvků na rok 2006 – 600,– Kč a některé změny v podmínkách členství.

Vyhodnocení 10-ti nejaktivnějších členů klubu na základě bodovacího systému k celoroční klubové soutěži a jejich odměnění medailemi a klubovou fotkou.

zpráva k financím klubu – Jan Starý Klub disponuje hotovostí, která je uložena v pokladně. Probrány byly hlavní výdaje a příjmy a také plánované investice na rok 2006. Klub je účetně asi 2000,– Kč v mínusu oproti stavu v roce 2004.zpráva brigádnického referenta – Jarka Jurová Členové byli informováni o hlavních brigádnických činnostech roku 2005. Bylo vysloveno poděkování brigádníkům, jejich rodinným příslušníkům a všem, kteří zapůjčili svoje stroje a jiné pracovní nářadí. Nejlepšími brigádníky byli Hana Součková (68 hodin) a Lucie Burešová. Byly i nastíněny plánované akce v rámci brigád v roce 2006zpráva k výcviku – Hana Součková
Výcvikáři pro další období zůstávají Hana Součková, Miroslava Němcová a Monika Pelíšková. Ve zprávě byly sděleny souhrnné informace k výcvikové činnosti za posledních 8 let.
Zkoušky:
Naši psovodi nastoupili na zkoušky celkem 156×.Z toho nesložili zkoušku pouze ve 12 případech. Námi pořádaných zkoušek využilo přes 30 psovodů z jiných kynologických klubů.
Závody: Naši členové se účastnili 37 závodů. Z toho
1.místo – 6×,
2.místo – 6×,
3 místo – 3×,
4 místo – 3×,
5 a další místa – 19×.

Každý rok se nám daří pořádat 2–4 zkoušky z výkonu. Z dlouhodobé perspektivy ubývá vyšších stupňů zkoušek všestranných a rozšiřuje se počet zkoušek základních. Důvodem je zejména časová náročnost všestranného výcvku všech třech disciplín (stopa, poslušnost, obrana) a také to že klub nemá stálého figuranta. Pro rok 2006 se ruší skupina tance se psem, pro časovou zaneprázdněnost její výcvikářky Lucky Malíkové, členové se tanci mohou věnovat ve svém volném čase a plynule přejít do nedělní skupiny základního výcviku.

Pasování na psovody: tradiční rituál pro členy, kteří se svým psem složili svoji první zkoušku.

Marcela Pernicová (Velký švýcarský salašnický pes)Lucie Burešová (americký kokršpaněl)Táňa Hrnčířová (malý knírač)Viktor Čech (labradorský retrívr)Iva Klopcová (šeltie)

V průběhu výroční schůze vyplnili členové anonymní dotazník, který má pomoci členům výboru posodit a zlepšit fungování klubu, jestli vyhovují výcvikové lekce a co by členové chtěli změnit. V průběhu referátů se připravila naše členka skupiny tance se psem Petra Ocetková s šeltií Fredym a jako zpestření schůze nám předvedla svoji sestavu.Schůze se zúčastnil i pozvaný veterinární lékař MVdr. Bárta, který zodpověděl dotazy týkající se zdraví našich psů. Dotazy byly poté slosovány tazatelé obdrželi věcné ceny.

9.3.2006 v rubrice: Klubové zprávy Autor: Kamil
© cvicak.net 2003-2020