Schůze výboru 3.6.2012

Zápis ze schůze výboru

Termín: 3.6.2012, zahájení v 11:30, místo konání: KK Blansko.

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Mirek Nohel

Omluveni: Mgr. Petra Ocetková, Hana Popelková, Bohumil Hrazdíra

Projednávané body:

  • 1. Plán akcí na II. pololetí
  • 2. Brigáda
  • 3. Aktualizace členů
  • 4. Obrany
  • 5. Opékání selete

ad 1) Plán akcí na II. pololetí roku 2012:

  • 9.9. – zkoušky dle NZŘ (ZZO, ZM)
  • 7.10. – zkoušky dle KJ Brno (ZOP, ZPU-1)
  • 4.11. – zkoušky dle MZŘ (BH, FPr1, IPO)

ad 2) Brigáda proběhne dne 16.6.2012. Je nutné opravit kotce, uklidit příchozí cestu, je potřeba celkového úklidu i v klubovně.

ad 3) Aktualizace seznamu členů, následně i vizitek včetně brigádnických hodin. Do I. pololetí roku 2012 dodá seznam členů K. Svěrák, webové vizitky vypracuje V. Hasová, brigádnické hodiny spočítá J. Jurová.

ad 4) Nácvik obran se bude konat na našem cvičišti KK Blansko každý čtvrtek v týdnu od 18:00. V budoucnosti dle dohody a zájmu. Bližší informace V. Hasová.

ad 5) Společná akce – opékání selete se uskuteční dne 11.8.2012. In­formace před akcí uveřejní K. Svěrák. Jste všichni srdečně zváni!

Všechny body byly schváleny jednohlasně.

Zapsala: Veronika Hasová

4.6.2012 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020