Výroční členská schůze 2020

Zápis z jednání členské výroční schůze KK Blansko ZO MSKS č. 10106

Datum konání: 8. 2. 2020 od 17:00
Místo konání: restaurace Sýpka
Přítomno: 24 členů + 3 hosté

Volba mandátové komise: Petra Kovaříková (předseda), Mojmír Kuchař, Milan Jurečka
(pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 0)

Volba zapisovatele: Petra Ocetková
(pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 0)

Volba ověřovatelů zápisu: Marie Nečasová (předseda), Jaromír Souček, Pavel Huňka
(pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 0)

 1. Občerstvení

  Výbor klubu nechal pro členy klubu připravit na schůzi občerstvení v hodnotě 3100 Kč. Členská schůze ho odhlasovala.

  (pro: 23, proti: 1, zdržel se hlasování: 0)

 2. Plán práce na rok 2020

  Přítomným členům byl přednesen plán práce na rok 2020.

  Plán práce:

  • oprava střechy
  • zlegalizovaní stavby
  • vybavení klubovny
  • údržba překážek
  • oprava kotců
  • běžná údržba cvičiště (např. sekání trávy)
  • výbor klubu navrhuje zkoušky MZŘ, NZŘ, KJ ČR na celý rok 2020 a první pololetí roku 2021

  Termíny zkoušek na první pololetí roku 2020 byly odeslány na schválení a delegování rozhodčího MSKS v řádném termínu do konce minulého roku. Bližší informace obdrží předseda Kamil Svěrák a tyto vloží na webové stránky.

  Plán práce byl schválen členskou schůzí.

  (pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 0)

 3. Změna pravidelných výcvikových hodin

  Od 9. 2. 2020 a každou další neděli proběhne změna výcvikových skupin následujícím způsobem:

  • pro mladé i dospělé psy bude základní ovladatelnost začínat v 9:30 a tato skupina bude končit v 10:15
  • další skupina s názvem příprava na zkoušky začíná v 10:20 a končí v 11:05
  • skupina tance se psem zůstává beze změny

  Další organizované lekce výcviku:

  • kurzy štěňat
  • socializační vycházky
  • nácvik na výstavy – bude probíhat 1 x za měsíc dle časových možností výcvikářů
  • pachové práce, vyhledávání předmětů – maximálně 3 x za rok dle časových možností výcvikářů.

  V rámci členství má každý člen nárok na 1 výcvikovou hodinu týdně v měsících, ve kterých probíhá výcvik. V případě, že má člen klubu zájem o více výcvikových hodin v týdnu, uhradí za každou další hodinu 50 Kč.

  Členská schůze odhlasovala tento návrh (pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 0).

 4. Zpráva o akcích

  Zprávu o výsledcích zkoušek našeho cvičáku a zprávu o zkouškách a jiných aktivitách mimo naše cvičiště přečetla Petra Ocetková. Přítomní členové vzali zprávu na vědomí a ocenili úspěšné psovody potleskem.

  (pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 0)

 5. Zpráva brigádnického referenta

  Zprávu přednesla Jarmila Jurová, přítomní členové vzali zprávu na vědomí. Členové mají možnost získat v dostatečném rozsahu brigádnické hodiny, díky kterým mohou mít levnější členství v klubu na další rok.

  (pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 0)

 6. Zpráva o hospodaření klubu

  Zprávu o hospodaření klubu za rok 2019 přednesl Kamil Svěrák.

  Období: 01. 01. 2019 – 31. 12. 2019

  Převod z r. 2018: 59 204 Kč

  položka příjmy výdaje
  kurz štěňat 39 750 0
  klubové příspěvky 36 100 0
  startovné za zkoušky a závody 8 300 0
  doplatky povinných brig. hodin 350 0
  vedení kurzu štěňat 0 19 875
  občerstvení na akcích 0 1 140
  vrácení přepl. brig. hodin 0 9 800
  posudné, cestovné, pronájmy za zkoušky 0 8 380
  poplatek MSKS 0 4 070
  materiál klubovna 0 4 277
  poplatek webové stránky 0 728
  nájem pozemků 0 521
  celkem 84 500 48 791

  Příjmy celkem: 84 500 Kč

  Výdaje celkem: 48 791 Kč

  Rozdíl příjmů a výdajů: 35 709 Kč

  Přítomní členové vzali zprávu na vědomí.

  (pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 0)

 7. Zpráva revizora klubu

  Hana Popelková, revizor klubu, přednesla zprávu, že při kontrole hospodaření klubu nebyly zjištěny žádné nedostatky. Přítomní členové vzali zprávu na vědomí.

  (pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 0)

 8. Návrh na zvýšení členských poplatků

  Výbor klubu navrhuje zvýšení členských poplatků od roku 2021 ze stávajících 650 Kč na 800 Kč. Počty povinných i nepovinných brigádnických hodin zůstávají stejné. Členská schůze odhlasovala tento návrh.

  (pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 0)

  • 18:20 přítomno 25 členů + 3 hosté
 9. Nový kronikář

  O funkci kronikáře projevila zájem Markéta Pololáníková. Přítomnými členy byla zvolena během hlasování.

  (pro: 24, proti: 0, zdržel se hlasování: 1)

 10. Sponzorské dary

  Výbor klubu předal členům informaci o tom, že pro náš klub byly získány tyto sponzorské dary na rok 2020:

  • ČKD Blansko Holding – 10 000 Kč (zajistil Pavel Huňka)
  • FPO s.r.o – 5 000 Kč (zajistila Hana Popelková)

  Děkujeme sponzorům za finanční podporu.

  Členská schůze vzala na vědomí (pro: 25, proti: 0, zdržel se hlasování: 0).

  • 18:15 přítomno 22 členů + 2 hosté
 11. Zhodnocení výcviku

  Kamil Svěrák, předseda klubu, zhodnotil výcvik v roce 2019. Petra Ocetková přednesla informace o výcviku ve skupině tanec se psem.

  Členská schůze vzala na vědomí

  (pro: 22, proti: 0, zdržel se hlasování: 0).

 12. Diskuze

  Pavel Huňka podal návrh v tomto znění: Neodpracované povinné brigádnické hodiny je nutné zaplatit částkou 100 Kč/h, taxa za neodpracované nepovinné brigádnické hodiny zůstává 50 Kč/h. Návrh byl členskou schůzí přijat, bude platit od roku 2021
  (pro: 22, proti: 0, zdržel se hlasování: 0).

 13. Schválení usnesení

  Ověřovateli zápisu byla schválena všechna dnešní usnesení. Členská schůze je vzala na vědomí

  (pro: 22, proti: 0, zdržel se hlasování: 0).

Zapsala Petra Ocetková
V Blansku dne 13. 2. 2020

19.2.2020 v rubrice: Výroční schůze 2020 Autor: Kamil
© cvicak.net 2003-2020