Poplatky

Podle vyhlášky č. 10/2010 o místních poplatcích platné od 14. 12. 2010 jsou roční sazby poplatku ze psů následující:

  • Rodinné domy – 1. pes 600,–- Kč, další psi 1.200,–- Kč
  • Bytové domy – 1. pes 1.200,–- Kč, další psi 1.800,–- Kč
  • Důchodci, lidé v invalidním důchodu – 200,–- Kč, další psi 300– Kč
  • Členové kynologického klubu – 1. pes 200,–- Kč, další psi 300,–- Kč
  • Části města (obce) – 1. pes 300,–- Kč, další psi 500,–- Kč
  • Držitel: právnická osoba – 1. pes 1.500– Kč, další psi 2.250,–- Kč

Osvobozeni od poplatku jsou:

  • Osoby nevidomé, bezmocné, s těžkým zdravotním postižením, kterým byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního předpisu a osoby provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob.
  • Držitel psa na dobu 1 kalendářního roku od data převzetí psa z útulku zřízeného obcí.
  • Osoba provozující útulek zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy.
  • Policie ČR

Splatnost poplatku:

Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Je splatný do 30. dubna kalendářního roku, nad 600 Kč ve dvou splátkách do 30. dubna a 30. září kalendářního roku.

18.1.2012 v rubrice: Psi v Blansku Autor: V
© cvicak.net 2003-2020