Schůze výboru a výcvikářů 30.11.2017

Zápis ze schůze výboru a výcvikářů

Termín: 30.11.2017, zahájení v 19:15, místo konání: restaurace Myslivna.

Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová,
Hana Popelková, Petra Ocetková, Monika Urbanová, Miroslav Nohel
Přítomní výcvikáři: Denisa Smigová, Tereza Blatná
Omluvena: Dana Novotná

Projednávané body:

 • 1 Nové přihlášky
 • 2. Podmínky členství
 • 3. Tříměsíční kurzy štěňat
 • 4. Aktualizace vyhlášky
 • 5. Výměna cedule
 • 6. Výroční členská schůze 2018
 • 7. Podklady do bodovací soutěže

ad 1) Nové přihlášky

Jarka přečetla účastníkům schůzky změny, které zapracovala do nové přihlášky, která bude platit pro všechny členy od roku 2018.
Veronika doplní informace do konce roku na klubový web, kde budou přihlášky ke stažení. Přihlášky se budou odevzdávat vyplněné na výroční členské schůzi 27. 1. 2018.

ad 2) Podmínky členství

S novými přihláškami se upravují i podmínky členství, které budou také na webu zaktualizovány. Hlavní změny jsou:

 • výcvik se bude konat v měsících únor – červenec a září – listopad
 • volno od hlavních výcvikových hodin bude během měsíců leden, srpen a prosinec
 • nově budou zavedeny tříměsíční kurzy pro štěňata
 • nově bude zdarma pouze 1. hodina
 • platba za hodinu bez členství ve skupině základní ovladatelnosti a ve skupině tance se psem bude 100 Kč
 • hostování na rok bude stát 1000 Kč

ad 3) Tříměsíční kurzy pro štěňata

Kurzy pro nováčky – štěňata se budou konat v tříměsíčních blocích:

 • únor – duben
 • květen – červenec
 • září – listopad

Cena kurzu bude 1500 Kč za 10 lekcí, které bude mít možnost účastník vybrat v podobě permanentky během tříměsíční lhůty. Při zakončení kurzu obdrží psovod potvrzení o účasti. Poté se může stát členem KK Blansko a přejít do skupiny základní, všestranné ovladatelnosti a pokračovat dál. Maximální počet účastníků kurzu je 7 psovodů.

Kurz pro štěňata bude určen pro psy a feny od 4 do 9 měsíců věku. Starší psi přejdou rovnou do základní skupiny.

Kurz pro štěňata bude probíhat v neděli od 9:00 do 9:40. Základní skupina pro ovladatelnost psa bude od 10:00 do 10:45.

Skupina tance se psem se bude scházet stejně jako v minulých letech.

Pravidelné tréninky budou zahájeny v neděli 4. 2. 2018, od tohoto data se bude cvičit opět za každého počasí. VOLNO BUDE PAK AŽ V SRPNU, kdy bude letní pauza pro všechny členy.

Všechny informace budou do konce roku zpracovány na webu.

ad 4) Aktualizace vyhlášky

Veronika provede na klubovém webu aktualizaci vyhlášky o pohybu psů na veřejném prostranství.

ad 5) Výměna cedule

Veronika provedla poptávku a do konce roku by měla být zhotovená nová cedule na označení Kynologického klubu Blansko při vstupu na cvičiště, která nahradí zničenou starou ceduli.

ad 6) Výroční členská schůze

Tradiční výroční členská schůze se bude konat 27. 1. 2018 na Myslivně v Blansku od 17:00. Tradičně se také budou rozdávat ocenění pro nejlepší členy klubu za předchozí rok.

ad 7) Bodovací celoroční soutěž

Po celý rok probíhá klubová soutěž, při níž se aktivity sečítají podle údajů uvedených v \bodovací tabulce\. Prosíme všechny členy, aby posílali Petře Ocektové svoje podklady (tedy veškerou aktivní účast na výstavách, zkouškách, závodech a dalších akcích), nejpozději do 31.12.2017 na e-mail soloriens@seznam.cz Petře Ocetkové. Výsledky celoroční soutěže budou vyhlášeny na výroční členské schůzi.

Všechny body byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

4.12.2017 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020