Schůze výboru 26.11.2019

Zápis ze schůze výboru KK Blansko ZO MSKS č.10106 ze dne 26.11.2019

Datum konání: 26. 11. 2019 od 19:00
Místo konání: restaurace Sýpka
Přítomní členové výboru: Kamil Svěrák, Jarmila Jurová, Veronika Hasová, Hana Popelková, Petra Ocetková, Monika Urbanová, Miroslav Nohel
Host: Denisa Smišková

Projednávané body:

  • 1. Zkoušky I. pololetí 2020
  • 2. Výroční členská schůze
  • 3. Zkoušky a závody mimo KK Blansko
  • 4. Obedience – návrh
  • 5. Pozemek

ad 1) Zkoušky I. pololetí 2020

  • 25. 4. 2020 NZŘ + MZŘ
  • 17. 5. 2020 KJ Brno
  • 7. 6. 2019 NZŘ + MZŘ

ad 2) Výroční členská schůze

Výroční schůze se bude konat 8. 2. 2020, místo konání bude upřesněno na pozvánce, kterou členové obdrží od předsedy Kamila Svěráka. Upozorňujeme, že je nutné mít zaplacené členské poplatky na příští rok nejpozději do konce ledna 2020! Bližší informace, jakou částku a na jaký účet zaplatit, najdete zde: \Členské příspěvky\ V případě platby hotově se domluvte osobně s panem Svěrákem na tel.: 602 545 566.

ad 3) Zkoušky a závody mimo KK Blansko

Prosíme všechny členy, aby posílali Petře Ocetkové informace o zkouškách a závodech, které úspěšně absolvovali mimo KK Blansko, nejpozději do 31. 12. 2019 na e-mail soloriens@seznam.cz. Informace budou sloužit jako podklady pro zprávu o výcviku za uplynulý rok.

ad 4) Obedience – návrh

Denisa Smišková přednesla návrh na placené kurzy obedience. Téma zatím zůstává otevřené.

ad 5) Pozemek

Tento bod, projednávaný na schůzi výboru 3. 8. 2019, zůstává stále v řešení.

Všechny body byly jednohlasně schváleny.

Zapsala: Veronika Hasová

2.12.2019 v rubrice: Klubové zprávy Autor: V
© cvicak.net 2003-2020