Zápis z výroční schůze 2011

Akce proběhla 29.1.2011 v res­tauraci U Zámečku. Zůčastnilo se 21 členů.

Program: – zahájení

  • doplnění členů výboru
  • zprávy členů výboru
  • večeře
  • diskuze

1. Protože dlouholetí členové výboru Šárka Daňková a Jan Starý odstoupili z vedení našeho klubu bylo nutné v souladu se stanovami klubu zvolit dva nové členy výboru. V tajném hlasování byla 19 hlasy zvolena do výboru klubu Hana Popelková a 16 hlasy byla zvolena Veronika Hasová. Se 6 hlasy neuspěla ve volbě Monika Pelíšková.

Nový výbor KK Blansko má od 29.1.2011 toto složení:
Předseda klubu – Kamil Svěrák
Místopředseda a brigádnický referent – Jarmila Jurová
Hospodář – Petra Ocetková
Revizor – Hana Popelková
Jednatel – Veronika Hasová
Člen výboru – Bohumil Hrazdíra
Člen výboru – Petra Holoušová

2. Zpárvy členů výboru
\Zprávu brigádnického referenta\ a \zprávu o výcviku\ přečetla Jarka Jurová

Zpráva o hospodaření našeho klubu je tradičně součástní tohoto zápisu:

Převod z r. 2009: 81 292,– Kč

Období: 01.01.2010 – 31.12.2010

Položka Příjmy výdaje
Klubové příspěvky 32 200 0
Startovné za zkoušky a závody 5 250 0
Doplatky povinných brig. hodin 375 0
Nový Plot 0 74 447
Občerstvení na akcích 0 8 127
Materiál klubovna 0 4 923
Vrácení přepl. brig. hodin 0 4 700
Pohonné hmoty 0 3 721
Posudné, cestovné za zkoušky 0 3 120
Věcné ceny 0 1 026
Poplatek webstránky 0 775
Poštovné, poštovní ceniny 0 630
Potřeby pro výcvik 0 579
Nájem pozemku 0 390
Poplatek za pořádání zkoušek 0 340
Celkem 37 825 102 778

Obrat celkem: 16 339,– Kč

Rekapitulace Období: 01.01.2010 – 31.12.2010
Příjmy celkem: 37 825,– Kč
Výdaje celkem:102 778,– Kč
Rozdíl příjmů a výdajů: –64 953,– Kč

24.2.2011 v rubrice: Výroční schůze 2011 Autor: Kamil
© cvicak.net 2003-2020